Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Noodhulp bij rampen Droogte in Afrika Grote problemen in Afrika door extreme weersomstandigheden

Grote problemen in Afrika door extreme weersomstandigheden

#DroogteAfrika - Extreme weersomstandigheden met daarbovenop een El Niño veroorzaken grote problemen in Afrika. Veel landen kampen met grote voedseltekorten en uitbraken van ziekten. Duizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Het Rode Kruis verleent hulp.  

Artikel delen?

Extreme-weersomstandigheden-in-afrika.png
(Foto: Aapo Huhta / Finnish Red Cross)
 
Extreme droogtes en enorme regenbuien hebben onder andere in de landen Burundi, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Somalië, Soedan, Tanzania, Malawi en Oeganda een negatief effect gehad. De El Niño die inmiddels afneemt, heeft de problemen nog groter gemaakt. Het Rode Kruis doet er alles aan om hulp te verlenen aan de verzwakte bevolking in de volgende landen:  

Burundi 

Enorme regenbuien en krachtige winden zorgen voor overstromingen en aardverschuivingen. Meer dan 4.793 huizen zijn vernield en meer dan 4.002 huishoudens zijn getroffen. 10.000 hectaren land zijn onbruikbaar geworden en 2 dammen verwoest. Het aantal overledenen ligt op 75 mensen en er zijn 149 mensen gewond geraakt door het natuurgeweld. Het Burundische Rode Kruis zorgt voor onderdak, distribueert voedsel, repareert de sanitatie, geeft voorlichting over hygiëne en verspreidt weeralarmen. Rode Kruis-verenigingen uit andere landen en het Internationale Rode Kruis verlenen ook hulp. Ze hebben projecten opgezet ter voorkoming van cholera, ze verzorgen de water en sanitatie, delen hulpgoederen uit en financieren gereedschap. Binnenkort wordt er een noodoproep gelanceerd.  

Ethiopië

Door droogte kampt Ethiopië met een groot voedseltekort. Meer dan 10,2 miljoen mensen zijn in nood. Hulpverleners zullen medische hulp geven gespecialiseerd in ondervoeding en de bevolking voorlichten over hygiëne. Verder zullen ze voedsel en water brengen voor mens en dier en spullen leveren, zodat mensen zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud. 

Kenia

Grote regenbuien hebben overstromingen, aardverschuivingen en uitbraak van ziektes zoals malaria en cholera veroorzaakt. Honderdduizenden mensen zijn in de problemen geraakt doordat hun woning bijvoorbeeld is ingestort. De medische zorg is overbelast geraakt. Het Keniaanse Rode Kruis zorgt voor waarschuwingssystemen, evacuaties van de bevolking, verdeling van de levensmiddelen en verstrekt medische hulpverlening aan de getroffenen. Rode Kruis-verenigingen en het Internationale Rode Kruis zorgen voor voedsel, water en sanitatie, distributie van zaden, distributie van hulpgoederen en gezondheidszorg.   

Madagaskar   

Het eiland Madagaskar heeft last van extreme regenbuien en droogte. Meer dan 31.000 mensen zijn hier door in problemen geraakt. Door overstromingen is meer dan 13.600 hectaren rijst verloren gegaan samen met 4.000 hectaren overig voedsel. Hierdoor hebben de mensen voedseltekorten. Het Rode Kruis op Madagaskar gebruikt alarmsystemen (megafoons en fluitjes) om mensen te waarschuwen voor extreem weer. Meer dan 100 vrijwilligers bieden eerste hulp en geven voorlichting over hygiëne. De focus van de hulp ligt op drinkwater, voorlichting over hygiëne en noodopvang. Het Franse Rode Kruis heeft €58.000 verzameld om 500 gezinnen te kunnen helpen.    

Somalië  

Cycloon Megh en Chapala hebben veel schade aangericht in Somalië. In het zuiden heeft het land last van overstromingen. De westelijke gebieden in het land zijn hard getroffen door droogte. Veel vee is doodgegaan, mensen hebben hun huis moeten verlaten, gewassen zijn vernietigd en er zijn uitbraken van cholera. De Somalische Rode Halve Maan zorgt voor schoon en veilig drinkwater, distribueert levensmiddelen en zorgt voor onderdak. Verder zijn er radiocampagnes opgezet om cholera-uitbraken tegen te gaan. Het Internationale Rode Kruis heeft na cycloon Chapala tentzeilen gedistribueerd en andere hulpgoederen. Verder hebben de vrijwilligers 312.500 zandzakken gedistribueerd . Aan 2.703 huishoudens hebben ze  voedsel en hulpgoederen gegeven. Het Internationale Rode Kruis traint daarnaast het Somalische Rode Halve Maan in het geven van voorlichting over hygiëne en het voorkomen van cholera.  

Soedan

Hevige regenbuien hebben overstromingen veroorzaakt. Meer dan 4.000 huishoudens zijn getroffen waarvan bijna 3.000 volledig beschadigd. De Soedanese Rode Halve Maan heeft levensmiddelen uitgedeeld, huishoudelijke items en verzamelt momenteel nog gegevens om in kaart te kunnen brengen wat voor hulp er nog meer moet worden geleverd. Het Internationale Rode Kruis heeft aan 500 families 2.000 hulpgoederen gedoneerd. 

Tanzania

In Tanzania hebben enorme regenbuien grote overstromingen veroorzaakt. 12.787 huishoudens zijn in de problemen gekomen. Het water heeft huizen beschadigd, landbouwgewassen en de openbare infrastructuur. Het Rode Kruis in Tanzania heeft hulpgoederen uitgedeeld aan de 100 meest kwetsbare gezinnen en eerste hulp verleend. Het Internationale Rode Kruis geeft hulp aan 300 gezinnen. 

Malawi

3 miljoen mensen zijn getroffen door de droogte in Malawi en dit aantal zal toenemen. Maïsplanten drogen uit en putten en rivieren drogen op. Het Rode Kruis geeft elke maand 10.000 uitkeringen aan de meest kwetsbare mensen mensen in de districten Nsanje en Phalombe zodat ze voedsel en medicijnen kunnen kopen.   

Oeganda

Oeganda heeft te maken met aardverschuivingen en overstromingen die zijn veroorzaakt door zware regenbuien. Bijna 5.000 huishouden zijn hierdoor in de problemen geraakt. Het Oegandese Rode Kruis heeft hulpgoederen uitgedeeld, voor water en sanitatie gezorgd en ontwikkelt fondsenwervende voorstellen. Ook waarschuwt het Rode Kruis de bevolking via de media. Rode Kruis-verenigingen uit Europa en het Internationale Rode Kruis ondersteunen honderden huishoudens met water en sanitatie en hulpgoederen.    

Uitleg El Niño – Bron: Rode Kruis Climate Centre 

El Niño is een variatie in het globale klimaat dat eens in de 4 tot 7 jaar verschijnt. Tijdens dit weersverschijnsel verandert er een heleboel water in de stille oceaan van plek. Een grote bel warm water komt naar boven en wijzigt de winden boven de oceaan. Dit heeft effect op het weer over de hele wereld. In Afrika wordt het in het zuiden vaak droger en in het oosten vallen er extreme regenbuien. De droogte die nu plaatsvindt in het zuiden van Afrika past in het patroon van El Niño. 

Jij kunt iets doen!​

Wil jij ons helpen meer projecten op te zetten in Afrika om de mensen te ondersteunen die lijden door de droogte?

 ​ 

Of geef op Giro 7244, IBAN-nummer NL19 INGB 0000 0072 44 (6 nullen), ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.