Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Noodhulp bij rampen Hulp bij rampen Bosnië & Servië

Bosnië & Servië

​​

​   Deze slachtoffers hebben uw hulp
   hard nodig. Geeft u ook een gift?

 

​​Op 18 mei 2014 werden Servië en Bosnië-Herzegovina getroffen door de ergste overstromingen in 100 jaar. Een kleine week later bereikt het water ook Kroatië, met een enorme chaos en ontwrichting van het dagelijks leven in grote delen van de Balkan tot gevolg.

In Servië kwamen door de overstroming naar schatting 300.000 inwoners zonder veilig drinkwater of elektriciteit te zitten. In Bosnië en Herzegovina  trof de ramp op deze manier 50.000 inwoners. En hoewel het water in de gebieden zich heeft teruggetrokken is de chaos voor veel bewoners gebleven. Niet alleen huizen, ook wegen en spoorlijnen zijn onbegaanbaar geraakt. Landmijnen uit de Balkan-oorlog vormen door het grote aantal aardverschuivingen opnieuw een groot gevaar voor bewoners en hulpverleners. Vrijwilligers van het Bosnische Rode Kruis kregen extra training om hier voorlichting over te geven.

Onderdak
Tienduizenden mensen zijn opgevangen in sporthallen of scholen. Vrijwilligers en beroepskrachten hebben de evacuaties ondersteund met de verstrekking van dekens , matrassen , drinkwater, voedsel, hygiëne kits, rubberlaarzen en waterzuiveraars.  Jeeps en boten zijn ingezet om de hulpgoederen bij de getroffenen te krijgen. Het Servische Rode Kruis heeft meer dan 3.300 vrijwilligers en 215 beroepskrachten gemobiliseerd om bij te dragen aan de hulpverlening. In Bosnië waren 5.000 vrijwilligers betrokken bij de hulpoperatie en in Kroatië 500 hulpverleners.

Veel landbouwgrond vergaan
Omdat 1.000 hectare aan landbouwgrond met eetbare gewassen is vernietigd zijn de problemen voor veel inwoners van het rampgebied nog altijd niet opgelost. In Servië zijn ongeveer 120.000 huishoudens getroffen en meer dan 31.000 mensen van huis en haard verdreven. In Bosnië zijn meer dan 40.000 mensen geëvacueerd en in Kroatië moesten 3.000 slachtoffers ondergebracht worden in tijdelijke accommodatie.

Wat kunt u doen?

Een financiële bijdrage leveren aan het werk van het Rode Kruis kan via giro 6251​. Ook kun je online doneren of een sms sturen naar het nummer 4333 met daarin het woord 'Balkan'. Dan doneer je éénmalig €2 aan het Rode Kruis (vanaf 18 jaar, excl. telefoonkosten). Je donatie komt direct bij het Rode Kruis terecht.

Wilt u op een andere manier bijdragen? Klik hier​ voor een aantal handige tips. 

​​​​Wat doet het Rode kruis nog meer?

Het Rode Kruis houdt zich bezig met rampenvoorbereiding en risicovermindering en wil beleidsmakers en het publiek overtuigen van het belang van nieuwe wetgeving en regelgeving over rampenvoorbereiding, risicovermindering en klimaatverandering.​

​​Overstromingen Balkan