Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Noodhulp bij rampen Wat doen we bij rampen? Schoon drinkwater en hygiëne

Schoon drinkwater en hygiëne

​Elk jaar zorgen natuurrampen en gewapende conflicten ervoor dat miljoenen levens verstoord worden. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat de mensen die in getroffen gebieden wonen toegang blijven houden tot schoon drinkwater. Uiteindelijk zorgt dit werk ervoor dat er minder (dodelijke) slachtoffers vallen als gevolg van beschadigde of vernietigde watertoevoer.

In acute crisissituaties waarbij de watervoorzieningen beschadigd zijn (soms opzettelijk) en waar de mensen op zoek gaan naar alternatieven, helpt het Rode Kruis door het aanleggen van tijdelijke waterleidingen. Maar we proberen ook de voorzieningen die er nog wel zijn te behouden. In situaties waar de crisis langer aanhoudt of waar de crisis net voorbij is zorgen we voor blijvende
basisvoorzieningen door deze te onderhouden en te verbeteren. We hanteren een aantal speerpunten in crisissituaties.

Watervoorziening, opslag en distributie

Water is noodzakelijk om te kunnen leven. Gewapende conflicten en natuurrampen kunnen ervoor zorgen dat er een groot gebrek aan water is, soms doordat deze situaties zorgen voor grote groepen gevluchte mensen. Het is essentieel dat in dergelijke gevallen voldoende watervoorzieningen zijn,
van goede kwaliteit en zo snel mogelijk. In geval van nood brengt het Rode Kruis water, door bijvoorbeeld watertrucks of tankers. Echter, we zoeken direct naar een duurzame oplossing. In de meeste gevallen is het noodzakelijk om geschikte wateropslag ter beschikking te stellen in gemeenschappen. Een maatregel die veel gezondheidsrisico’s voorkomt.

Zorg voor goede sanitaire voorzieningen

Overbevolkte vluchtelingenkampen hebben vaak te maken met ziektes die snel verspreiden. Voorzien in goede sanitaire voorzieningen is essentieel in het voorkomen van ziektes en daarom een hoge prioriteit voor het Rode Kruis.

Het repareren en bouwen van veilige watertoevoer

Door gewapende conflicten of rampen kunnen gebouwen en hierdoor faciliteiten vernietigd zijn. Het Rode Kruis draagt bij aan renovatie of reparatie van bijvoorbeeld medische posten, scholen, het verbeteren van opvangkampen, maar we voorzien ook mensen die terugkeren naar hun dorpen van de basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en behuizing. Daarnaast helpt het Rode Kruis ook bij reparatie van vernietigde of beschadigde energievoorzieningen die belangrijke faciliteiten draaiende moeten houden, zoals ziekenhuizen, waterdistributiecentra en waterzuiveringsbedrijven. Indien
reparatie niet mogelijk is voorzien we in generatoren.