Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Noodhulp bij rampen Conflicten

Conflicten

 Emblemen

Tijdens een conflict of oorlog kiezen we geen partij. Behalve die van de slachtoffers. Een oorlog heeft rampzalige gevolgen. Doden, gewonden, verlies van basisvoorzieningen zoals voedsel, water en onderdak. De verdragen van Genève geven ons het mandaat om mensen in oorlogstijd te helpen en aanwezig te zijn in alle conflictgebieden.

Onze activiteiten in oorlogstijd:
  • gewonden verzorgen
  • noodhulp voor burgers
  • gevangenen bezoeken
  • contact herstellen tussen familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt door oorlog
  • autoriteiten en strijdende partijen aanspreken op de naleving van het Humanitair Oorlogsrecht.

Bescherming van ons Rode Kruis Embleem

We worden geholpen door ons embleem. Dit Rode Kruis symbool is synoniem voor ‘niet schieten’. Het staat voor neutraliteit en wordt door bijna alle strijdende partijen wereldwijd gerespecteerd. En biedt ons zo toegang tot slachtoffers onder de strijdende partijen en (krijgs)gevangenen.

Humanitair Oorlogsrecht

Zelfs in oorlog zijn er grenzen. Het humanitair oorlogsrecht zorgt daarvoor. Het beschermt personen die niet (meer) deelnemen aan de strijd: burgers, gewonde soldaten, hulpverleners en krijgsgevangenen. Ook omvat het regels die gebruik van wapens beperken. En probeert zo de humanitaire gevolgen van zo'n conflict te beperken. Het Rode Kruis is een drijvende kracht achter de ontwikkeling van het humanitair oorlogsrecht. Wereldwijd dringen we aan op de naleving ervan en maken we de regels bij zoveel mogelijk mensen bekend.