Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Onrust in het Midden-Oosten Geweld in Syrië Onze hulp in Syrië Over onze hulpverlening

Over onze hulpverlening

Hulp in Syrië

​Het Rode Kruis biedt al geruime tijd humanitaire hulp in Syrië. De noodzaak tot hulp in het land is echter vele malen groter dan wat het Rode Kruis en andere organisaties op dit moment kunnen bieden. Toch heeft het Rode Kruis het afgelopen jaar miljoenen Syriërs in het hele land geholpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische hulp.

Meer hulp nodig in Syrië

Er is veel meer hulp nodig is voor de slachtoffers van het geweld in Syrië. De situatie is een van de meest gewelddadige van de laatste tijd en baart ons grote zorgen. Al in november 2012 heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis laten weten dat zij de hulpverlening, in samenwerking met de Syrische Rode Halve Maan, nauwelijks aan kan gezien het grote aantal slachtoffers, het aanhoudende geweld en de onveiligheid voor burgers en hulpverleners. Er is dringend behoefte aan meer hulp, omdat de noodzaak tot humanitaire hulp in het land vele malen groter is dan de hulp die het Rode Kruis en andere organisaties op dit moment kunnen bieden.

Hulp: onpartijdig en onafhankelijk

Er is soms discussie over dat oppositiegroeperingen of journalisten stellen dat hulp niet terecht komt bij slachtoffers van het geweld in de gebieden die onder controle zijn van oppositiegroepen. Onze hulp is altijd onpartijdig en onafhankelijk. Dat betekent dat we hulp verlenen aan hen die dat het hardst nodig hebben, ongeacht hun afkomst, geloof of politieke overtuiging. Daarnaast betekent dit dat we zelfstandig onze eigen afweging maken waar, waarom, wanneer en aan wie wij hulp verlenen. Het is onmogelijk  een onderscheid te maken tussen de hulpbehoefte van burgers enkel afhankelijk van hun locatie. Grenzen en frontlinies zijn voortdurend in beweging en de ervaring leert dat mensen vluchten naar de plek waar het veilig is, ongeacht de groepering of politieke stroming  die daar aanwezig is.

Met gevaar voor eigen leven

Door te stellen dat de hulpverlening eenzijdig is wordt onze hulpverlening ernstig bemoeilijkt. Onze hulpverleners zoeken de grenzen op om hulp te kunnen verlenen, met dagelijks gevaar voor eigen leven. Dat blijkt ook uit het feit dat in Syrië alleen al 34 hulpverleners tijdens hun werk zijn omgekomen. Door twijfel te zaaien over de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van Rode Kruis hulp lopen onze hulpverleners onnodig grote risico’s.

Gesprekken en onderhandelingen

Het Rode Kruis spreekt en onderhandelt met alle strijdende partijen over een veilige doorgang van hulpverleners, zodat ook in acute brandhaarden de slachtoffers van geweld bereikt kunnen worden. Dat geldt ook voor de hulp in Syrië. Deze manier van werken wordt in een dergelijk gepolariseerd conflict gewantrouwd, maar is de enige manier om een neutrale positie te bewijzen en behouden. Frontlinies verschuiven regelmatig, waardoor juist die strikte neutrale positie de enige werkwijze is die ook op de langere termijn toegang mogelijk maakt tot alle slachtoffers van het conflict.

Hulpverlenen in een conflict is moeilijk, want het is zeer gevaarlijk. De vele gewapende groeperingen, met soms een beperkte organisatiegraad, maken onderhandelingen complex en onvoorspelbaar. Hierdoor is het gecompliceerd om toegang te krijgen tot acute brandhaarden van geweld, maar  niet onmogelijk.

Organisatie van hulp

Het is een misverstand dat het Rode Kruis werkt voor de Syrische regering, of dat zij locatie en doelgroepen door de Syrische regering laat bepalen. Wel is het zo dat wanneer vanuit de internationale gemeenschap (VN/WFP) hulpgelden aan Syrië worden gegeven, de Syrische overheid het Rode Kruis heeft aangewezen als de organisatie om deze hulp te coördineren en deels uit te voeren. Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid die het Rode Kruis naar eigen invulling uitvoert.

Hulp door het hele land

De cijfers en de praktijk bewijzen dat het Rode Kruis in het hele land hulp verleent, ook in gebieden die niet door het regeringsleger worden gecontroleerd. Zo heeft het Rode Kruis het afgelopen jaar miljoenen Syriërs in het hele land geholpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en medische hulp.
 
Elke Rode Kruis en Rode Halve Maan organisatie werkt volgens onze grondbeginselen met afdelingen in het hele land. Dat geldt ook voor de Syrische Rode Halve Maan. Hun ruim 11.000 vrijwilligers (dd september 2012), georganiseerd in 14 branches (met 96 sub-branches), werken met man en macht vanuit verschillende locaties om mensen in nood terzijde te staan. De centrale coördinatie van internationale hulp gebeurt in Damascus, waar het hoofdkantoor is gezeteld. Ook vanuit Damascus gaan elke week en soms dagelijks konvooien met hulpgoederen naar alle delen van het land.
 
​​​​​