Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Opsporing van familie Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel

Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel

 

 

 

Logo OSM klein_NL.JPG

 

Mensenhandel is een ernstige schending van mensenrechten die ook in Nederland voorkomt. Bij mensenhandel is er sprake van dwang met het doel het slachtoffer uit te buiten. Uitbuiting kan plaatsvinden bijvoorbeeld de seksindustrie, de horeca of tuinbouw. Vrijwilligers van het Rode Kruis geven juridisch-praktische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel in de opbouw van een veilige leefwereld.

 

 

Persoonlijke steun

Jaarlijks doen honderden slachtoffers in Nederland aangifte van mensenhandel. Vervolgens komt er veel op ze af. Ze hebben te maken met het strafrechtelijk onderzoek en proberen hun leven opnieuw op te bouwen. Mensen van buiten Europa zijn hierbij extra kwetsbaar door het meestal ontbreken van een sociaal netwerk, onzekere verblijfstatus en taalproblemen. In diverse regio's staan Rode Kruis vrijwilligers buitenlandse slachtoffers één op één bij tijdens de (verblijf)rechtelijke procedures die gekoppeld zijn aan hun situatie.

 

Juridisch-praktische taken

Speciaal getrainde Rode Kruis vrijwilligers leggen de procedures en documenten uit die zij van bijvoorbeeld advocaten krijgen, helpen met het verkrijgen van een paspoort, assisteren bij dossieropbouw en verwijzen door naar passende andere hulpverlening. De neutrale, onpartijdige en onafhankelijke werkwijze van het Rode Kruis maakt dat slachtoffers van mensenhandel vertrouwen kunnen opbouwen. De hulp van het Rode Kruis geeft (vaak getraumatiseerde) cliënten het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en bevordert hun weerbaarheid.  

 

Aanmelding nieuwe cliënten

Momenteel biedt het Rode Kruis deze ondersteuning in de omgeving Utrecht, Amersfoort en Groningen. De komende jaren wordt dit project ook in andere regio's opgestart. In sommige gevallen kunnen wij personen in andere delen van Nederland op afstand bijstaan. Zo niet, dan verwijzen we door. Om de mogelijkheden te bespreken, neem contact op met de projectleider Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel (OSM): Marieke van den Berg via osm@redcross.nl of 070 44 55 831.