Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Orkaan Matthew

Orkaan Matthew

Begin oktober 2016 raasde orkaan Matthew over het Caribisch gebied. Met name op Haïti liet de orkaan een groot spoor van vernieling achter. Ruim 1 miljoen Haïtianen werden​ getroffen. Door de kapotgeslagen vissersboten en verwoeste gewassen raakte een groot deel van de mensen niet alleen hun huis en haard, maar ook hun bron van inkomsten kwijt. Het Rode Kruis schoot, met steun van de Europese Commissie (ECHO),​ direct te hulp om de schade en gevolgen zoveel mogelijk te beperken. ​

Artikel delen?

Cv6C17cUMAAOYJw.jpgHulpverleners van het Haïtiaanse Rode Kruis geven de bevolking voorlichting over hoe men de verspreiding van cholera kan tegengaan. (Foto: Kate Roux, IFRC)

Cholera

Het ontbreekt de bevolking aan medische zorg en schoon (drink)water. Ook dreigt een cholera-epidemie. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen wordt de voorlichting over hygiëne en ziektepreventie uitgebreid. ​Jan Heeger, waterspecialist van het Rode Kruis, was vanaf het eerste uur aanwezig nadat orkaan Matthew over Haïti raasde. Hij heeft onder meer geholpen met het uitdelen van nood- en voedselpakketten uitgedeeld en is hij samen met de vrijwilligers van het Haïtiaanse Rode Kruis de watertoevoer gaan repareren. "Want schoon drinkwater is van levensbelang, het voorkomt onder andere de uitbraak van besmettelijke ziekten zoals cholera. Met de reparatie van 14 pompen hadden 7000 Haïtianen weer schoon drinkwater.“​

Het herstel van de watertoevoer neemt veel tijd in beslag vanwege de moeilijke werkomstandigheden. Wegen zijn slecht begaanbaar en om de mensen te bereiken moeten hulpverleners vaak uren bergopwaarts lopen met zware materialen.​


Dammen-Haiti-rode-kruis-artikel.jpg​De lokale bevolking werkt samen met het Rode Kruis aan een dam nadat het land in 2010 werd getroffen door een zware aardbeving. ​

Kwetsbaar na aardbeving
Na de aarbeving in 2010 leefden nog steeds tienduizenden mensen in Haïti zonder vast dak boven hun hoofd. Na de aardbeving bood het Nederlandse Rode Kruis direct noodhulp in Haïti. Daarnaast werken we aan een duurzame aanpak die zich richt op de toekomst. Zo bouwen we bijvoorbeeld samen met de lokale bevolking dammen op berghellingen om overtollig water gelijkmatiger af te voeren. Gevaarlijke overstromingen en modderstromen worden op die manier voorkomen en mensenlevens gered. Ook de inkomstbron en voedselvoorziening van lokale boeren wordt gespaard.

Dammen effectief
Het is een puinhoop in Haïti na orkaan Matthew, maar volgens inwoner Elthiza is op sommige plekken de schade beperkt gebleven dankzij dammen die gebouwd zijn door het Rode Kruis. "In sommige gebieden kon het water beter worden afgevoerd. De gewassen zijn daardoor onbeschadigd ​gebleven.”​

De dammen in Haïti zijn gerealiseerd dankzij steun van het Rode Kruis en de Europese Commissie. Via het crowdfunding platform 'Voorkom de Ramp'​ kun jij ook meehelpen om mensen beter voor te bereiden op extreem natuurgeweld. "Het investeren in de zelfredzaamheid van de lokale bevolking en rampenpreventie helpt om schade te verkleinen en om gemeenschappen eerder te laten herstellen van een ramp", vertelt Paul van der Laan, coördinator bij het Nederlandse Rode Kruis.

Haïti-voorbereiding5.jpg In Haïti zijn meer dan 3000 hulpverleners van het Rode Kruis actief om de slachtoffers van orkaan Matthew te helpen.

Herstel inkomstenbron
De verwoestende orkaan Matthew trok op 4 oktober over Haïti en zorgde ervoor dat veel Haïtianen hun bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt. Veel gewassen zijn vernietigd, vissersboten kapotgeslagen en (vrucht)bomen zijn omgewaaid. Het verlies van bomen heeft een grote invloed op het gebied. Het​ duurt lang voordat een jonge boom weer vruchten geeft en daarnaast heeft bodemerosie vrij spel. Jan Heeger: “Daarom moeten we zo snel mogelijk starten met het planten van nieuwe gewassen. Zo komt de voedselproductie weer op gang komt en stopt de schade aan de bodem. Ook zorgen we bijvoorbeeld voor nieuwe vissersboten. Want de zwaar getroffen bevolking moet zo snel mogelijk weer een inkomen hebben.”

Steun de slachtoffers
Ruim 1 miljoen Haïtianen werd getroffen. Honderdduizenden mensen hebben nu directe hulp nodig. Voedsel, schoon water, medicijnen en onderdak zijn van levensbelang. Help ook en doneer! op giro 5125! Het IBAN nummer behorende bij giro 5125 is NL02INGB0000005125 (6 nullen), o.v.v. Orkaan Matthew en ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.

EUFlag_HA-CP_Color_EN.png
Mede dank​zij de steun van de Europese Commissie (ECHO),​ kon het Rode Kruis direct te  hulp schieten in Haïti om de schade en gevolgen van orkaan Matthew zoveel mogelijk te beperken.