Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Voorbereiding op rampen Ebola-epidemie West-Afrika

Ebola-epidemie West-Afrika

De ebola-epidemie is nog steeds niet onder controle. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt neemt het Rode Kruis maatregelen.

voorbereiding-op-rampen-ebola-content.jpg 

Begrafenissen

In drie landen coördineert  het Rode Kruis de uitvoering van veilige en waardige begrafenissen. Overleden ebola-patiënten kunnen het virus nog steeds overdragen en dit is meerdere malen gebeurd. Het is verstandig als families begrafenissen laten regelen door getrainde begrafenisteams. Zij hebben tijdens de begrafenis beschermende kleding aan en desinfecteren de leefomgeving van de patiënt.

Behandelcentra

De ebola-behandelcentra van het Rode Kruis zijn in Sierra Leone en Guinee. Hulpverleners schermen de patiënten af van gezonde mensen buiten het centrum. De zieken zijn vaak uitgedroogd. Bovendien hebben ze last van bloedingen in het lichaam, spierpijn, braken, diarree, hoge koorts en hoofdpijn. Verplegers geven hen te drinken en medicijnen. In de behandelcentra zijn ook mensen die mogelijk ebola hebben. Hulpverleners houden hen in de gaten en grijpen direct in wanneer ze daadwerkelijk het virus hebben.

Voorlichting

Voor de wereldwijde uitbraak van ebola hadden velen nog nooit gehoord van de ziekte. Voorlichting is daarom erg belangrijk. Hulpverleners maken duidelijk dat mensen direct medische zorg moeten zoeken wanneer ze symptomen hebben. Daarnaast moeten mensen zorgen dat ze op een contactlijst komen wanneer ze in contact zijn geweest met een ebola-patiënt. Vanaf dat moment gaan hulpverleners hen volgen. Over de begrafenissen geeft het Rode Kruis ook voorlichting.


In sommige delen van Sierra Leone en Guinee heerst wantrouwen onder de bevolking tegenover de hulpverleners. Daarom vinden in die gebieden nog steeds besmettingen plaats en is het soms onveilig voor hulpverleners. Af en toe is er zelfs sprake van geweldpleging. Het Rode Kruis veroordeelt dit geweld. De hulporganistaie roept iedereen op om hulpverleners  in alle rust hun werk te laten doen.

Help mee het ebola virus te bestrijden

Geef op IBAN-nummer NL83 INGB 0000 0068 68 (6nullen) ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag o.v.v. ebola.