Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Voorbereiding op rampen Rode Kruis Prinses Margriet Fonds Rampenvoorbereiding

Rampen en Risico's

 PRINSES MARGRIET FONDS

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Wereldwijd vinden er jaarlijks zo’n 400 rampen plaats. En elk jaar worden er honderden miljoen mensen door getroffen. De meeste rampen zijn niet te voorkomen. En als er zich een ramp voordoet, geeft het Rode Kruis noodhulp.

Risico's verminderen

Maar wat we óók kunnen doen is de risico’s verminderen en de gevolgen beperken. Bijvoorbeeld door risico’s van een mogelijke ramp in een regio in kaart te brengen en mensen daarop voor te bereiden. Door maatregelen te nemen die de gevolgen van een ramp zoveel mogelijk beperken. En ook: door ervoor te zorgen dat mensen in een gebied ná een ramp zo snel mogelijk hun dagelijkse leven weer kunnen oppakken. Het liefst zoveel mogelijk op eigen kracht.

Gevolgen beperken

Het Prinses Margriet Fonds zet zich dáárvoor in. Momenteel al in 16 landen. In praktische zin doet het Nederlandse Rode Kruis dat, samen met de bevolking en de overheid, de lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-verenigingen en vaak samen met andere hulporganisaties. Natuurlijk verlenen we noodhulp bij rampen. Maar liever beperken we de gevolgen. Er is berekend dat 1 euro die wie hieraan besteden tot wel 10 euro aan noodhulp en wederopbouw scheelt. Belangrijker dan dat is het menselijk leed dat we zo kunnen voorkomen. Dat is niet in geld uit te drukken. Een gift aan het Prinses Margriet Fonds is dus erg goed besteed!