Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Voorbereiding op rampen Rode Kruis Prinses Margriet Fonds Rampenvoorbereiding Preventie en reductie

Preventie en reductie

 PRINSES MARGRIET FONDS

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
Werken aan risicoreductie en preventie gebeurt op uiteenlopende manieren:
 • Paraatheid/voorbereid zijn:
  zorgen dat noodhulp in geval van een ramp snel beschikbaar is, het maken van noodplannen, aanleg van voorraden voedsel en hulpgoederen, eerstehulptraining van Rode Kruisvrijwilligers, opzetten nationale en lokale rampenteams. 
 • Waarschuwen, zorgen voor tijdige evacuatie en veilige schuilplaatsen: evacuatieplannen opstellen en evacuaties oefenen, aanleg van evacuatieroutes, inrichting van gebouwen als scholen en overheidsgebouwen als schuilplaats; opzetten van early warning systemen, doorgeven van seizoensverwachtingen door het klimaatcentrum van het Rode Kruis.
   
 • Beperking van het rampengevaar:
  aanleg van mangrovebossen langs de kustlijn tegen vloedgolven, niet (her)bouwen op gevaarlijke plaatsen, aardbevingbestendige gebouwen bevorderen, beplanten van hellingen tegen aardverschuivingen, distributie van droogtebestendige zaden, aanleg van waterbronnen en goed landbeheer. Naast deze fysieke aanpassingen kunnen de activiteiten ook gericht zijn op het in het algemeen vergroten van de weerbaarheid. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een alternatieve inkomensvoorziening. 
 • Werken aan bewustwording en pleitbezorging:
  effectiviteit van DRR is afhankelijk van besef bij de bewoners én van medewerking van autoriteiten en andere belanghebbenden. Rode Kruis is daarom actief in pleitbezorging bij deze groepen. Alleen als zij het nut en de noodzaak ervan inzien heeft het zin met DRR aan de slag te gaan. Zonodig treedt het Rode Kruis ook op namens de kwetsbare groepen en individuen om hun belangen bij autoriteiten te behartigen.