Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Voorbereiding op rampen Projecten Vietnam

Vietnam

Langs de smalle kuststrook in het midden van Vietnam heeft de bevolking ieder jaar te maken met orkanen en overstromingen. De armste mensen zijn vaak dubbel slachtoffer. Zowel hun huizen als bronnen van  inkomen worden vaak vernietigd of ernstig beschadigd door overstromingen. Het Rode Kruis helpt om de kwetsbare dorpen voor te bereiden op een volgende overstroming.

Wat wij doen 

Samen met de mensen uit het dorp brengen we de zwakke én sterke punten in kaart.  Een sterk punt is bijvoorbeeld een hoog gelegen gebied die als toevluchtsoord kan dienen. Een zwak punt is een dijk die het bij iedere overstroming doorbreekt. Vervolgens stelt de gemeenschap zelf een plan op om de zwakke punten te verbeteren. Concrete zaken in een plan zijn:
  • Evacuatieplannen opstellen
  • Nieuwbouw verder van de kust af plaatsen
  • Versterken van dijken en wallen
  • Ervoor zorgen dat evacuatieboten en zwemvesten klaarliggen
Daarna trainen we met de inwoners de vaardigheden om deze plannen in praktijk te brengen. Lokale autoriteiten, leraren, schoolkinderen en reddingsteams doen mee aan bijvoorbeeld evacuatieoefeningen.

Samenwerking Rabobank

Doordat mensen na een overstroming vaak alles kwijt zijn, is het moeilijk om snel weer een inkomen te genereren. Vaak hebben mensen weer wat startkapitaal nodig om gereedschap, zaden of vee aan te schaffen.  Het Rode Kruis maakt hierbij gebruik van de expertise van de Rabobank op het gebied van microfinanciering. Een kleine lening maakt al een groot verschil en zorgt ervoor dat mensen snel weer op eigen benen kunnen staan.