Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Als bedrijf Disaster Relief Partner Program

Disaster Relief Partner Program

​Directe hulp aan slachtoffers van natuurrampen is belangrijk om groter leed te voorkomen. Speciaal voor bedrijven die ons willen ondersteunen bij het verlenen van deze noodhulp heeft het Nederlandse Rode Kruis het Disaster Relief Partner Program ontwikkeld.

Wereldwijd worden ieder jaar gemiddeld 200 miljoen mensen getroffen door rampen. Jaarlijks voltrekken zich meer dan 300 natuurrampen, waarvan slechts een enkele het nieuws haalt. Het Rode Kruis moet altijd klaar staan voor een volgende ramp, waar ook ter wereld. Dit doen wij onder andere door vrijwilligers te trainen, voorraden aan te leggen en financiële reserves op te bouwen. Op dit moment bereikt het Rode Kruis wereldwijd ongeveer 20 miljoen mensen in rampgebieden per jaar. We vinden dit niet genoeg, we willen meer mensen helpen en dit kan alleen met structurele hulp van partners.

Foto-4.jpgInvesteren in noodhulp
Het Disaster Relief Partner Program vraagt bedrijven om vooruit te investeren in noodhulp. Op deze manier helpen bedrijven het Rode Kruis goed voorbereid te zijn om acute hulp te kunnen verlenen zodra een ramp zich voltrekt. Het Disaster Relief Partner Program helpt bedrijven om samen met hun medewerkers op concrete en zichtbare wijze invulling te geven aan hun MVO-beleid.

Gestructureerd medewerkers mobiliseren
De geefbereidheid van werknemers aan goede doelen is doorgaans groot. In veel bedrijven wordt ten tijde van een (grote) ramp geld ingezameld door medewerkers. Deze inzameling verloopt echter vaak sterk gefragmenteerd. Het Nederlandse Rode Kruis biedt bedrijven een instrument om op
gestructureerde wijze medewerkers te mobiliseren bij een acute noodhulpsituatie. Ook voor stille rampen die het nieuws niet halen.

Een online fondsenwervende platform maakt het voor medewerkers wereldwijd mogelijk om snel, eenvoudig, creatief en krachtig in actie te komen. Dit kan in de vorm van een financiële bijdrage, maar medewerkers kunnen ook zelf fondsenwervende acties initiëren. Denk hierbij aan een sponsorloop of een veiling organiseren. Wereldwijd werken medewerkers samen toe naar een bijdrage voor de hulp aan slachtoffers van rampen. Het Nederlandse Rode Kruis faciliteert dit proces volledig en professioneel.

Foto-2.jpg

Het Disaster Relief Partner Program biedt nog meer
Naast het online platform biedt het programma een communicatie toolkit en een gedetailleerde rapportage voor de partner en haar medewerkers.
Op basis van de hoogte van de jaarbijdrage en de duur van het partnerschap genieten Disaster Relief Partners van het Nederlandse Rode Kruis diverse voordelen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken binnen het partnerschap biedt het programma mogelijkheden voor logo gebruik, expert volunteering en MVO masterclasses.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: