Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Als bedrijf Partners Coop Rode Kruis Fonds Projecten en activiteiten

Projecten en activiteiten

Coop en het Rode Kruis willen er samen voor zorgen dat de betrokkenheid van buurtgenoten groter wordt, zodat niemand er alleen voor staat in tijden van nood. Welke projecten en activiteiten gaat het Coop Rode Kruis Fonds steunen?

Met het Coop Rode Kruis Fonds gaan we projecten en activiteiten financieren die helpen kwetsbare mensen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties. Van kleine ongelukken in en rond het huis tot een ramp. Insteek van de projecten: het vergroten van risicobewustzijn, het aanleren van vaardigheden om een noodsituatie beter te doorstaan en het versterken van lokale netwerken. Zodat mensen in geval van nood elkaar snel en efficiënt weten te vinden en elkaar kunnen helpen.

 

Voor wie is het geld dan uiteindelijk?

Meer dan 3,3 miljoen Nederlanders zijn op de één of andere manier verminderd zelfredzaam. Denk aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of een beperking, maar ook mensen die in een sociaal isolement leven en niemand hebben om op terug te vallen. In een noodsituatie lopen zij meer risico dan anderen. Het Rode Kruis organiseert juist voor deze kwetsbare groepen activiteiten. Bijvoorbeeld: 

Per regio en activiteit kunnen de activiteiten verschillen. Een Rode Kruis-afdeling kan ook nieuwe activiteiten ontwikkelen, die aansluiten op de lokale behoefte. Ook hierbij staan het vergroten risicobewustzijn, het aanleren van vaardigheden en het opbouwen van een netwerk centraal.

 

Hoe werkt het Coop Rode Kruis Fonds?

Een lokale Rode Kruis-afdeling doet een aanvraag bij het Coop Rode Kruis Fonds voor een  financiële bijdrage  om de zelfredzaamheid te bevorderen van bewoners in de buurt van een Coop-winkel. Dit idee kan van een Rode Kruis-afdeling zelf komen, maar ook van de betreffende winkel of haar klanten. Een jury beoordeelt de aanvragen en besluit welke aanvragen worden gehonoreerd. De jury bestaat uit bestuurders van het Rode Kruis, medewerkers van het Rode Kruis en een vertegenwoordiger van Coop.

 

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?

Het project of de activiteit dat voor een aanvraag in aanmerking komt moet gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen, zodat zij zich veiliger en zekerder voelen. Ook in noodsituaties. Bijvoorbeeld door ze meer bewust te maken van risico's, ze nieuwe vaardigheden aan te leren of ze te leren een netwerk op te bouwen. Voor het project of de activiteit hanteert het Coop Rode Kruis Fonds een aantal criteria:

  • aandacht ligt op kracht van mensen, niet op hun zwakte;
  • er ontstaat geen afhankelijkheidsrelatie;
  • de hulp heeft een tijdelijk karakter;
  • de activiteit leidt tot structurele zelfredzaamheid;
  • het succes van de activiteit is zichtbaar: het aantal mensen dat geholpen is, het effect van de hulp op hun leven, het aantal vrijwilligers dat is ingezet;
  • voor zover mogelijk, is de lokale Coop winkel betrokken bij de activiteit.

De activiteiten vinden plaats tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016.

Ik wil graag weten wat er gebeurt met het geld, kan dat?
Je kunt je e-mailadres achterlaten. Dan houden we je op de hoogte van de activiteiten die we met het Coop Rode Kruis Fonds steunen.

Wordt het geld uit het Coop Rode Kruis Fonds ook voor de  hulp aan vluchtelingen gebruikt?
Het Coop Rode Kruis Fonds is opgericht specifiek om de zelfredzaamheid te vergroten in de Nederlandse samenleving. Het geld gaat dus alleen naar activiteiten die hieraan bijdragen. Op giro 6868 werft het Rode Kruis specifiek voor vluchtelingen.  Het geld uit het Coop Rode Kruis Fonds is speciaal opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan betrokkenheid in de buurt. En om kwetsbare mensen zelfredzamer te maken, zodat niemand in geval van nood alleen staat.

Kan ik het Coop Rode Kruis Fonds extra steunen?
Ja, dat kan. Je kunt direct online doneren of zelf geld overmaken naar IBAN NL58 INGB 0000 0062 51, ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, o.v.v. Coop Rode Kruis Fonds.