Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Jongeren Studentendesks Commissies

Commissies

​Bij de Studentendesk van het Rode Kruis in Groningen draaien elk jaar 8 commissies! In deze commissies zitten enthousiaste studenten die zich inzetten voor verschillende doelgroepen. Iets voor jou?

Artikel delen?

Projectcommissie

De Projectcommissie organiseert elke maand een activiteit voor verschillende doelgroepen, deze mogen zij zelf uitkiezen. Afgelopen jaar heeft de commissie bijvoorbeeld een djembé les georganiseerd voor meervoudig en visueel beperkten kinderen, een vossenjacht voor stichting ’t Kopland, waar vrouwen en kinderen met een verleden van huishoudelijk geweld worden opgevangen. Daarnaast hebben zij ook activiteiten georganiseerd voor bejaarden en mensen van de Voedselbank. Naast dat je al je creativiteit hierin kwijt kunt speelt ook 'zelfredzaamheid' een grote rol; de uitdaging is om projecten te organiseren die ervoor zorgen dat doelgroepen niet alleen een onvergetelijke tijd hebben, maar dat ze er ook op lange termijn van kunnen profiteren. Deze commissie is onze grootste commissie, dus je zult er ongeveer 5 à 6 uur per week aan kwijt zijn. Binnen deze commissie komen de volgende functies vrij: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Evenementen I, Evenementen II, Evenementen III en Zelfredzaamheid.
Start: augustus en februari
Duur: ± 6 maanden

Positive Images

De Positive Images-commissie verzorgt aan het eind van het studiejaar een tweedaags lesprogramma op een middelbare school! Tijdens deze twee dagen zorg je ervoor dat kwetsbare groepen in onze samenleving in beter daglicht komen te staan. Afgelopen jaar werden de thema's 'vluchtelingen' en 'armoede' behandeld en waren de twee dagen een groot succes. De onderwerpen leidden tot veel discussies bij de leerlingen. Je wordt ook in deze commissie aangemoedigd om 'out of the box' te denken om leerlingen te triggeren en uitstapjes te maken tijdens de twee dagen! De volgende functies kunnen vervuld worden: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR/ Zelfredzaamheid, Activiteiten I, Activiteiten II, Algemeen I en Algemeen II.
Start: januari
Duur: ± 5 maanden

Sinterklaas bestaat!

Voor veel kinderen is het Sinterklaasfeest en alle festiviteiten daaromheen hèt moment waar het hele jaar naar uitgekeken wordt. Voor sommige kinderen is het helaas niet mogelijk om het feest te vieren, omdat hun ‘Sinterklaas’ daar simpelweg niet genoeg geld voor heeft. De commissie ‘Sinterklaas Bestaat!’ maakt het mogelijk om deze kinderen een onvergetelijk sinterklaasfeest te geven. De commissie zal dit feest organiseren voor kinderen uit families in Groningen die leven onder de armoedegrens en aangesloten zijn bij de Voedselbank. Om het feest compleet te maken mag je zelf cadeaus uitdelen aan de kinderen. Door middel van het lopen van acquisitie wordt het feest gerealiseerd en is de commissie vrij wat voor nevenactiviteiten er worden georganiseerd. In deze commissie kunnen de volgende functies worden vervuld: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR/ Zelfredzaamheid, Activiteiten en Acquisitie.
Start: september
Duur: ± 4 maanden

Serious Request

Elke 35 seconden sterft er ergens ter wereld een kind aan longontsteking. Dit betekent dat elk jaar meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking sterven. En dat terwijl deze ziekte te voorkomen en te behandelen is. Met 3FM Serious Request 2016 willen 3FM en het Rode Kruis de overlevingskans van vele jonge kinderen in ontwikkelingslanden zoals Haïti, Ethiopië en Soedan vergroten, zodat zij een eerlijke kans krijgen om op te groeien en zich te ontwikkelen. Het Glazen Huis van Serious Request is inmiddels al jaren een begrip in Nederland. Dit jaar staat het Glazen Huis in Breda. De Serious Request commissie van de Studentendesk Rode Kruis staat in het teken van deze actie. Het doel van de commissie is dan ook om in de periode van september tot en met december geld op te halen voor Serious Request, door middel van ludieke acties. Niets is gek genoeg! Aan het einde van de inzamelingsacties, zullen de commissieleden zelf een cheque brengen bij het Glazen Huis in Breda. In deze commissie kunnen de volgende functies worden vervuld: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR/Zelfredzaamheid, Activiteiten, Acquisitie I en Acquisitie II.
Start: september
Duur: ± 4 maanden

Jeugd-EHBO

In de Jeugd-EHBO-commissie zitten studenten die het leuk vinden om voor minimaal een half jaar 1 keer in de 2 weken EHBO-lessen te gaan geven aan jongeren tussen 11 en 17 jaar. Je leert de jongeren hoe ze moeten handelen in noodsituaties: Wat doe je als iemand een derdegraads brandwond oploopt? Naast EHBO-vaardigheden zal je ze ook kennis bijbrengen over weerbaarheid, zelfredzaamheid en hulpbereidheid. Samen met andere studenten voorzie jij de jongeren buiten schooltijd van nuttige informatie op een speelse manier. Het project kost je gedurende een halfjaar maximaal 1 dagdeel per 2 weken en je zult aan het begin van de EHBO-lessen van ons een EHBO-diploma krijgen. We zoeken in eerste instantie mensen voor een halfjaar, maar als je er na 6 maanden nog geen genoeg van hebt kun je de periode ook verlengen!
Start: oktober en maart
Duur: ± 6 maanden. Mogelijkheid tot verlenging.

You Are Beautiful

De ‘You Are Beautiful’ commissie bestaat uit 8 studenten die een specifieke doelgroep een dag in het zonnetje mag zetten. In een half jaar wordt zo veel mogelijk geld opgehaald om een leuke dag te organiseren voor de doelgroep. Vorig jaar is er onder andere een pubquiz georganiseerd waar geld voor de activiteit mee werd opgehaald! Met dit geld hebben zij een geweldige dag in ‘Binn’npret’ georganiseerd voor kinderen (en broertjes/zusjes) uit pleeggezinnen. In deze commissie zijn de volgende functies beschikbaar: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR, Activiteiten, Acquisitie I, Acquisitie II en Zelfredzaamheid.
Start: oktober
Duur: ± 5 maanden

Rode Kruis Week-commissie

In juni vindt de jaarlijkse Rode Kruis week plaats en deze week staat helemaal in het teken van het Rode Kruis. Dit zal terug te zien zijn op televisie, social media en natuurlijk ook gewoon op straat. Graag willen wij als Studentendesk van het Rode Kruis in Groningen ook ons steentje bijdragen en zoveel mogelijk geld ophalen. In deze commissie is alles mogelijk; bedenk ludieke acties, organiseer feesten en haal zoveel mogelijk geld op! Je zult samen met 5/6 andere studenten eerst brainstormen om vervolgens zoveel mogelijk activiteiten en acties op poten zetten om geld op te halen voor het Rode Kruis. In de commissie zijn de volgende functies beschikbaar: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en algemene leden.
Start: maart
Duur: ± 4 maanden

EHBO-commissie

De EHBO-commissie zit nog in de opstartfase. Omdat er heel veel studenten zijn die niet weten wat ze moeten doen in een noodsituatie gaan we binnenkort starten met deze commissie. Hiermee willen we ervoor zorgen dat er een vaste poule komt waarin studenten worden opgeleid tot EHBO-er en op evenementen hulp kunnen verlenen.
Start: n.t.b.
Duur: ± 6 maanden. Mogelijkheid tot verlenging.

Informatie?

studentendeskgroningen@rodekruis.nl