Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Jongeren Studentendesks Projecten

Projecten

​De Rode Kruis Studentendesk Groningen heeft een aantal projecten ontwikkeld, waarmee we vorm geven aan de doelstellingen van het Rode Kruis. Iets voor jou? Het is leuk, dankbaar en leerzaam en je bouwt aan je CV.

Artikel delen?

Adopteer een Oma/Opa

Bij dit project worden studenten één op één gekoppeld aan een eenzame oudere. Zij doen samen leuke dingen om de ouderen uit het sociale isolement te halen. Hierbij kun je denken aan samen een kopje koffie drinken, een wandeling maken en een spelletje spelen. Er is natuurlijk ook ruimte voor eigen invulling! Het leuke aan dit project is dat er vaak een bijzonder band ontstaat tussen de student en de oudere.
Start: september en februari
Duur: ± 6 maanden

Nederlandse Les

Op dit moment zijn er veel allochtone vrouwen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Zij zijn heel erg gemotiveerd om hun Nederlands te verbeteren en daarbij kunnen zij jouw hulp goed gebruiken! Het idee van het project is dat vrouwen één op één worden gekoppeld aan een student die hen op een laagdrempelige manier Nederlandse leert. Je mag zelf invulling geven aan je lessen. Zo kun je samen naar de markt, een tijdschrift lezen; alles wat jou zinvol lijkt en wat je kunt bedenken. Wat ook leuk is aan dit project, is dat je een sterke band opbouwt met de hulpbehoevende waaraan jij gekoppeld bent en dat je veel leert van haar cultuur.
Start: oktober en maart
Duur: ± 5 maanden

Maatjesproject

Het Maatjesproject is een relatief nieuw project. Bij dit project word je gekoppeld aan een cliënt met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Samen met de cliënt ga je kijken naar een doel die hij of zij graag wil behalen, zoals zelfstandig leren koken, samen fietsen of bepaalde vaardigheden verkrijgen op de computer. Dit in het kader van ‘bewegen en meedoen’ in de maatschappij. De bedoeling is dat jij wekelijks ondersteuning gaat geven zodat je cliënt het doel kan gaan behalen! Wekelijks ben je er ongeveer 2 uur aan kwijt en per week kun je in overleg met de cliënt een moment afspreken dat jullie elkaar zien. Samen stellen jullie een individueel plan op en verder houd je een logboek bij waarin naar het doel toegewerkt wordt.
Start: oktober en februari
Duur: ± 4 maanden

Voorlezen bij VISIO

De VISIO-voorleesgroep is bestemd voor meervoudig (visueel) beperkte kinderen die wonen bij VISIO in Haren. Iedere donderdagavond van 18:00-19:00 of van 19:00-20:00 worden zij voorgelezen door een paar studenten uit deze groep. Er zijn dus twee verschillende groepen. Omdat je met een grote groep studenten samenwerkt, zal je gemiddeld één keer per maand voorlezen samen met een andere student. Het uurtje dat er iedere week wordt voorgelezen, wordt door zowel de kinderen als de begeleiders ontzettend gewaardeerd. Heb je niet veel vrije tijd, maar wil je wel graag vrijwilligerswerk doen, dan zou de VISIO-voorleesgroep een goede keuze zijn!
Start: september en maart
Duur: ± 5 maanden

TILVI (Taal Is Leuk Voor Iedereen)

Bij TILVI kun jij een basisschoolkind helpen zijn of haar Nederlands te verbeteren door samen te lezen. Deze kinderen zijn tussen de 6 en 9 jaar oud en hebben allemaal een taalachterstand. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er thuis weinig Nederlands wordt gesproken, omdat de ouders uit het buitenland komen. Na het lezen gaan de kinderen en de studenten samen taalgerelateerde spellen spelen. Het project vindt zes achtereenvolgende maandag plaats op de Vensterschool Groningen en duurt ongeveer een uur per keer.
Start: oktober en april
Duur: ± 1,5 maand

Doven Noorderbrug

Binnen de actieve commissies van de Studentendesk is er ook nog een project gaande. Om de week gaan er op woensdag twee enthousiaste vrijwilligers uit een commissie naar het Wooncentrum voor Doven en Slechthorenden van De Noorderbrug. Zij komen aan het eind van de middag spelletjes spelen of andere leuke activiteiten doen, zodat de cliënten daar ook eens andere gezichten zien dan die in hun dagelijkse routine. Supergezellig dus!

Vluchtelingenproject

Bij noodsituaties zijn familieleden vaak onzeker over het welzijn van hun familieleden die mogelijk getroffen zijn. Het geeft rust als zij weten dat hun familie veilig of ongedeerd is en dit project biedt daar een mogelijkheid toe! Het Rode Kruis biedt vluchtelingen en asielzoekers die in (nood)opvanglocaties verblijven en zelf niet met familie kunnen bellen, de mogelijkheid om 3 minuten te telefoneren om te vertellen dat zij veilig zijn aangekomen of om belangrijk familienieuws te delen. Vrijwilligers doen minstens één keer een dagdeel mee aan het project, maar je kunt zo vaak mee als je wilt!
Start: oktober en nader te bepalen
Duur: ± 1 maand, deelname zo vaak als je wilt

Informatie?

studentendeskgroningen@rodekruis.nl