Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Schenken Schenk via testament Het Rode Kruis als executeur

Het Rode Kruis als executeur

Wanneer u het Rode Kruis als enig erfgename benoemt, zijn we graag bereid om voor u als executeur op te treden. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn willen we de mogelijkheden graag eerst met u bespreken.

De executeur vervult een belangrijke taak; het gaat immers om een zorgvuldige en waardige afhandeling van allerlei zaken die u dierbaar zijn. Om een paar voorbeelden te noemen: wie zorgt er straks voor uw huisdieren? En wordt mijn huis wel voor een goede prijs verkocht? Komen mijn dierbare spullen uit de inboedel straks wel goed terecht?
 
Wanneer u overweegt het Rode Kruis als executeur te benoemen stellen we het zeer op prijs als u daarover met ons contact opneemt. Dan hebben we de gelegenheid elkaar te leren kennen en de dingen die u belangrijk vindt met elkaar te bespreken.   


Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

 
 
 
 
 
Eric van Leeuwen
Adviseur Nalatenschappen
Tel. 070 44 55 678