Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Schenken Schenk via testament Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik aan het Rode Kruis nalaten?

In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament te laten vastleggen. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat.
Bij een erfstelling benoemt u het Rode Kruis tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan het Rode Kruis.
Bij een legaat krijgt het Rode Kruis een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.
 
U kunt het Rode Kruis onder de volgende naam in een testament opnemen:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Het Nederlandse Rode Kruis, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en aldaar kantoorhoudende aan Leeghwaterplein 27, 2521 CV (Postbus 28120, 2502 KC Den Haag), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 40409352.
 
In overleg met het Rode Kruis kunt u uw nalatenschap specifieke bestemming te geven, bijvoorbeeld:
  • Uw plaatselijke afdeling van het Nederlandse Rode Kruis
  • Een bepaald land of werelddeel
  • Een bepaald thema, zoals noodhulp internationaal, sociale  hulp nationaal, enz.
Neemt u hiervoor eerst contact op met onze adviseur nalatenschappen.
 

Hoe zit het met de successierechten?

Het Rode Kruis hoeft geen successierechten te betalen over nalatenschappen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Rode Kruis.
 

En als ik niet heel veel na te laten heb?

Veel mensen denken dat nalaten aan een goed doel alleen kan als het om heel grote bedragen gaat. Dat is echter niet het geval!
Voor het Rode Kruis geldt: iedere gift uit iedere nalatenschap maakt verschil. Wij zijn blij met elke nalatenschap die bijdraagt aan ons werk. 
 

Wat kost een testament?

Omdat er grote verschillen zijn tussen eenvoudige en ingewikkelde testamenten, en ook de notaristarieven niet allemaal gelijk zijn, is er geen exact bedrag te noemen. Gemiddeld kost een testament voor één persoon zo'n €400,-Misschien vindt u dat veel geld, maar daar staat tegenover dat u met een testament ook de rust en de zekerheid krijgt dat u uw zaken goed heeft geregeld.
 
​​