Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Wat kun jij doen? Steun een project Internationale Hulp Onze-hulp-aan-de-slachtoffers-van-het-conflict-in-Oekraine

 

Onze hulp aan de slachtoffers van het conflict in Oekraïne

 

Hulpverlening Rode Kruis Oekraine.jpgSinds het begin van het conflict verleent het Oekraïense Rode Kruis hulp aan de slachtoffers. Meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn het conflictgebied ontvlucht naar veiliger gebieden. Zij worden ondersteund met onderdak, voedsel, kleding, dekens, kachels, hygiëne producten, kookgerei en medicijnen. Om de lokale economie te stimuleren wordt hierbij zoveel mogelijk gewerkt met speciale vouchers, die bij plaatselijke ondernemers kunnen worden ingewisseld.

Voor zover de veiligheidssituatie dit toelaat, richt het Rode Kruis zich naast noodhulp inmiddels ook op herstel en wederopbouw. Waar mogelijk wordt gewerkt aan herstel van huizen en openbare ruimtes zoals scholen, dorpshuizen en speelplaatsen voor kinderen. Voor mensen die niet terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke woonplaats wordt gezorgd voor permanente opvang. In het belang van de gezondheid zijn goede sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater hierbij prioriteit. Naast psychosociale hulp ontvangen de getroffenen medische zorg en voorlichting over het belang van goede hygiëne.

Wat kunnen we doen met uw steun?

 Geefvoorbeelden noodhulp Oekraine 2.png