Over onze afdeling

Over Rode Kruis afdeling Alblasserwaard

Per 1 januari 2017 is de Rode Kruis afdeling Alblasserwaard opgericht met het doel om de regionale lokale Rode Kruis afdelingen bestuurlijk te fuseren naar 1 afdeling. Bij deze besturenfusie zijn de taken en bevoegdheden van de besturen samengevoegd tot 1 bestuur, aangesteld door het district. Door de samenvoeging van diverse kleine afdelingen werd een duurzame oplossing gevonden voor de bestuurlijke kwetsbaarheid, daarbij rekening houdend, de meest optimale vorm van samenwerking van diverse afdelingen onderling.

Onder de afdeling Rode Kruis Alblasserwaard zijn de locaties Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Gorinchem samengevoegd. Hieronder vielen ook kleine afdelingen in de Alblasserwaard zoals: Streefkerk, Nieuwpoort enz.

Door de samenvoeging  en herstructurering van de regionale afdelingen ontstond er een grote krachtige professionele Rode Kruis afdeling die de hele regio kan bedienen.

Sinds januari 2020 heeft de afdeling een nieuw afdelingsgebouw aan de Buitendijks 2 in Papedrecht. Een centrale locatie op de grens van Sliedrecht en Papendrecht waar we alle Rode Kruis activiteiten kunnen ontplooien en tevens opslag hebben van alle materialen en de bus.

Activiteiten:

EHBO:

Wat doet het Rode Kruis nu allemaal? We geven opleidingen voor onder andere EHBO, Eerste hulp aan kinderen, reanimatie en modules zoals wandelletsel of sportletsel. Dat geven we aan onze vrijwilligers, maar ook voor externe partijen zoals bedrijven, kinderdagverblijven en (sport)verenigingen. De lessen worden gegeven door gecertificeerde Rode Kruis instructeurs.

Ook onze Evenementenhulp vrijwilligers zijn zichtbaar bij  zowel regionale als landelijkje evenementen. Als een lokale organisatie, (sport)vereniging of bedrijf activiteiten heeft waarbij EHBO-ers nodig zijn, kunnen ze bij ons een aanvraag doen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, atletiekverenigingen, wielerrondes of grotere evenementen zoals Baggerfestival in Sliedrecht.

Basis Onderwijs:

Onze Rode kruis afdeling verzorgt (gast)lessen voor het basisonderwijs:

  • De Red Cross Quest, een speurtocht door EHBO land;
  • 112 gastles
  • Opleiding EHBO kun je Leren (bovenbouw)

Goed Voorbereid:

Ook in een noodsituatie kan iedereen de hulp van een ander gebruiken. Het Rode Kruis helpt ook je voor te bereiden op noodsituaties zodat je weet wat je moet doen en problemen kunt voorkomen. Zo zorgen we met en voor elkaar voor onze veiligheid. Met verschillende activiteiten die georganiseerd kunnen worden door de vrijwilligers van onze afdeling helpen we met name verminderd zelfredzamen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties. Dit wordt gedaan door de groep vrijwilligers van Goed Voorbereid.

De waarde van vrijwilligers voor het Rode Kruis is groot. Onze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vrijwilligers. Het is fijn dat mensen bereid zijn kostbare tijd op te offeren om een verschil te maken voor andermans leven. Onze werkwijze? We bekijken voortdurend waar onze hulp het hardst nodig is, overleggen met hulpvragers en bieden concrete oplossingen aan. Waar het kan helpen wij!

Neem contact op met Rode Kruis Alblasserwaard