Word vrijwilliger Doneer

Van 14 t/m 18 april vindt in Zwolle het evenement Geef Kleur Aan Noodhulp plaats. Door samen te kleuren aan een reusachtig kunstwerk waarop de hulpverlening van het Rode Kruis wordt uitgebeeld, halen we geld op voor onze hulpverlening. Samen geven we de levens van de slachtoffers weer kleur.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelnemen aan het kleuren is geheel op eigen risico. Het Rode Kruis is niet aansprakelijk voor enige schade aan kleding en/of goederen.
 • Het Rode Kruis is niet aansprakelijk of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van annulering, wijziging of verplaatsing van het event.
 • Het gekochte kaartje is niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij annulering van een tijdslot is het niet mogelijk om het geld terug te ontvangen.
 • Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en verliest haar geldigheid na het verlaten van het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de schilderstent

 

Beeld en video

Het Rode Kruis is gerechtigd om gedurende het Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die het Evenement bezoekt en/of deelneemt voor het schilderen in de tent (beiden hieronder Bezoeker genoemd):

 1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
 2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
 3. stelt noch het Rode Kruis noch partijen die met toestemming van Rode Kruis gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
 4. doet jegens het Rode Kruis en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 5. erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens Rode Kruis in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden;
 6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan het Rode Kruis; de Bezoeker zal op eerste verzoek van het Rode Kruis, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; het Rode Kruis is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.