Amsterdam-Amstelland
Word vrijwilliger Doneer

Hulp aan vluchtelingen

Geplaatst op 20 februari 2020

Het Rode Kruis zet zich in Amsterdam actief in voor de kwetsbare medemens, ook voor  vluchtelingen. Zo hebben we verschillende projecten die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van deze stadgenoten.

Voor vluchtelingen heeft het Rode Kruis in de regio Amsterdam-Amstelland de volgende projecten:

  • OOM – ondersteuning van ongedocumenteerde migranten
  • EHBO-cursussen voor vluchtelingen
  • Noodopvang – ondersteuning bij noodopvang van vluchtelingen
  • Restoring Family Links – hulp bij het herstellen van contact met verloren familieleden
  • Buddy2buddy – buddyproject voor minderjarige vluchtelingen
  • Zorgcafé– voorlichting voor vluchtelingen over de zorg en psychosociale ondersteuning

Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten

Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland helpt ongedocumenteerde migranten in Amsterdam via het project OOM: Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten. Dit project is gericht op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van ongedocumenteerde migranten.

Ongedocumenteerde migranten worden dagelijks geconfronteerd met onzekerheden op het gebied van onderdak, gezondheidszorg, voedsel, toekomst en veiligheid. Het Rode Kruis in Amsterdam staat voor deze mensen klaar en werkt aan het bevorderen van kennis, vaardigheden en veerkracht van ongedocumenteerde migranten. We organiseren:

  • aangepaste EHBO-cursussen
  • de workshop Wegwijs in de Gezondheidszorg
  • de workshops Life Skills.

In de workshop Wegwijs in de Gezondheidszorg worden de mensen getraind om effectief gebruik te maken van de gezondheidszorg in Nederland. Ze krijgen antwoord op veel voorkomende vragen zoals: ‘Wat zijn mijn rechten zonder zorgverzekering?’ Of ‘Hoe kan ik mij voorbereiden om naar de dokter te gaan?’ Tijdens de workshop Life Skills Workshop leert men hoe om te gaan met een moeilijke persoonlijke situatie, zoals stress, verdriet en verlies.

Daarnaast wordt de zorgcontinuïteit voor deze groep verbeterd door afstemming met zorg- en hulporganisaties en het vergroten van samenwerking binnen het regionale netwerk.

Volgens de grondbeginselen van het Rode Kruis heeft ieder mens recht op respect en waardigheid. Daarom werken we binnen het project aan het vergroten van respect en hulpbereidheid ten aanzien van ongedocumenteerde migranten, door o.a. regionale en landelijke pleitbezorging. Het project wordt uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis, in nauwe samenwerking met zorg- en hulporganisaties en (lokale) overheden. OOM is ook actief in Almere, Amsterdam, Detentiecentrum Zeist, Detentiecentrum Rotterdam en Groningen.

Break the silence of festivals

De hele zomer staat het Rode Kruis met de break the Silence Disco op festivals in Nederland. Tijdens deze silent disco hoor je muziek uit landen als Gambia, Sierra Leone en Syrië. Tussen de muziek door zijn de bijzondere verhalen van o.a. Hussein, Peter en Lena te horen. Voor deze jongeren is vrijheid niet vanzelfsprekend. Ze zijn naar Nederland gevlucht omdat het voor hen in het land van herkomst niet langer veilig was. Ondanks hun onzekere toekomst, staat in alle verhalen hun (veer) kracht centraal.

Luister hieronder naar het verhaal van Hoessein. Hoessein is een van de duizenden ongedocumenteerde jongeren in Amsterdam.

Wil je meer informatie over het project OOM in Amsterdam? Neem dan contact op met Sabrina Poorte: 020-6226211 of 06-10501604.

EHBO-cursussen voor vluchtelingen

Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland organiseert EHBO-cursussen voor vluchtelingen, om daarmee de zelfredzaamheid te vergroten. Deze cursussen zijn afgestemd op de kennis en behoeften van deze kwetsbare groep. Zo wordt er behalve aan EHBO-vaardigheden ook aandacht besteed aan zaken daaromheen, zoals het bellen van 112.

Voor meer informatie over de EHBO-cursussen voor vluchtelingen kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 62 26 211.​​

Noodopvang vluchtelingen

Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland is vanaf de start in 2015 betrokken geweest bij de noodopvang voor vluchtelingen. De medewerkers en vrijwilligers van de afdeling Amsterdam hebben in totaal 6 opvanglocaties ingericht met onder andere bedden, dekens en kussens. Ook zijn er in Amsterdam drie Welkom Winkels geweest waar vluchtelingen kleding en hygiëneproducten konden ophalen.

Daarnaast heeft het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland vluchtelingen die arriveerden op Amsterdam CS opgevangen en begeleid naar de opvanglocaties, Eerste Hulp geboden en geholpen bij het leggen van contact met familieleden.

Buddy2buddy

Het Rode Kruis is in Amsterdam gestart met een speciaal buddyproject voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s). Deze jonge vluchtelingen bevinden zich in een kwetsbare positie: na hun achttiende verjaardag staan ze er in principe alleen voor, terwijl ze in deze periode ook geconfronteerd worden met een aantal belangrijke en lastige zaken, zoals studiekeuze, het vinden van woonruimte en het zoeken van werk. ​

Om hierbij ondersteuning te bieden heeft het Rode Kruis 20 vrijwilligers in de leeftijd van 19 tot 24 getraind. ​Deze vrijwilligers, die als geen ander weten waar een jongvolwassene in Nederland mee te maken krijgt, brengen minimaal 4 uur in de week met hun buddy door. Daarnaast volgen de jongeren samen een EHBO-cursus van het Rode Kruis. Het doel van het buddyproject is om de zelfredzaamheid van jonge vluchtelingen zo te versterken.​​

Zorgcafé

Samen met Dokters van de Wereld organiseert het Rode Kruis in ontmoetingscentrum BOOST (nabij het AZC Wenkebachweg) het Zorgcafé. Hier kunnen vluchtelingen laagdrempelig terecht met hun vraag, verhaal of probleem en wordt psychosociale ondersteuning geboden.

Het doel van het Zorgcafé is tweeledig. Enerzijds worden vluchtelingen wegwijs gemaakt in het aanbod en de regelgeving van de Nederlandse gezondheidszorg, zodat zij weten waar ze de zorg kunnen vinden die aansluit op hun hulpvraag. Anderzijds moet het Zorgcafé een plaats zijn waar vluchtelingen zich gehoord en ondersteund voelen in een stressvolle periode in hun leven.

Het Zorgcafé is van start gegaan als een pilot voor 6 maanden.​​

Meest recente berichten