Brabant-Noord
Word vrijwilliger Doneer

Het Rode Kruis in Brabant

Geplaatst op 14 januari 2022

Slachtoffers opvangen na een grote brand, opvang regelen voor mensen die nergens heen kunnen, voedselhulp, GGD en VVT (verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg) helpen tijdens de enorme coronadrukte: het Rode Kruis komt in actie in tijden van nood. Overal ter wereld zetten we ons in om de meest kwetsbaren te helpen, en dus ook bij jou in de buurt! Ook bieden we ondersteuning tijdens evenementen, verzorgen we EHBO-cursussen en geven we voorlichting o.a. op scholen en helpen we mensen in het voorbereiden op noodsituaties.

Wanneer je ons nodig hebt, staan we klaar. Dat doen we in ons district met ongeveer  250 vrijwilligers en ruim 2.500 mensen die zijn aangesloten bij ons burgerhulpverleningsnetwerk Ready2Help. Hierdoor zijn we altijd in de buurt.

Het Rode Kruis is er voor mensen in (dreigende) nood. We willen dáár zijn waar onze hulp het hardste nodig is in de samenleving. Dit doen we steeds met in onze gedachten de zeven basislevensbehoeften die we als mens allemaal hebben:

  1. Voedsel
  2. Hygiëne
  3. Onderdak
  4. Menswaardig veilige plek
  5. Medische ondersteuning
  6. Psychosociale ondersteuning
  7. Informatie over dierbaren

Om mensen in nood te helpen, is het belangrijk dat we weten wie er in nood is en gebrek heeft aan basislevensbehoeften. Wanneer we weten wie kwetsbaar of in nood is, helpen we pro-actief. Dat doen we met hulpverlening die we al langere tijd doen of we starten iets nieuws op. Natuurlijk kunnen en hoeven we niet alles zelf te doen. Om ervoor te zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben, werken we samen of schakelen we ook andere partijen in.

Deze manier van werken maakt ons de wendbare organisatie die we willen zijn. Waarin we samen keuzes maken en elkaar versterken als dat kan. Zodat we écht het verschil kunnen maken. Door de coronacrisis is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. De afgelopen tijd hebben we ontdekt wat werkt en waar we ons nog verder in kunnen ontwikkelen.

Meest recente berichten