Brabant-Zuidoost
Word vrijwilliger Doneer

Bestuurlijke vrijwilliger in beeld – Miriam van der Smissen

Geplaatst op 03 juni 2021

Miriam van der Smissen is na de PABO-opleiding haar loopbaan begonnen als marketingmanager bij een bierbrouwerij. Hierna maakte ze de overstap naar het onderwijs en werd directeur van twee basisscholen. Omdat deze scholen in achterstandswijken stonden werd Miriam zich bewust dat ook in Nederland geldt; ‘de kansen die je krijgt zijn afhankelijk van waar je wieg heeft gestaan’. Vanuit dat besef, maakte Miriam vervolgens een overstap naar het welzijnswerk. “Hier heb ik echt een warm hart voor vrijwilligerswerk gekregen. Want in de welzijnswereld dragen veel mensen op vrijwillige basis bij aan een betere wereld.”

Miriam van der Smissen

En nu ben je bij het Rode Kruis begonnen als voorzitter?

Ik werd getipt door een vriend over deze functie en na een aantal prettige gesprekken  ben ik per 1 oktober 2020 officieel gestart.
Wij zijn een vrijwilligersbestuur en sturen op doelstelling, werkplannen en financiën van het district. De leden van het bestuur hebben elk hun competenties die aanvullend zijn aan elkaar en aan het Rode Kruis. De districtsmanager is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken van het district en kan terecht bij het bestuur voor vragen en steun.

Wij vergaderen 1 keer per maand, de agenda wordt voor een groot deel gevuld door de districtsmanager. De onderwerpen waar we over vergaderen zijn altijd beleidsmatig van aard. De uitvoerende verantwoordelijkheid ligt bij de beroepskrachten en de vrijwillige coördinatoren. Hierdoor staat het bestuur veel meer op afstand en zien wij toe op het werk wat er gedaan wordt. Als bestuur zetten we ook ons netwerk in.

Hierdoor hebben we bijvoorbeeld met Eindhoven Airport een convenant afgesloten.

Hebben jullie ook contact met andere districten?

Ja, maar nog wel te weinig. Ons doel is om de drie Brabantse districten heel goed met elkaar af te stemmen, zodat je binnen de provincie Noord-Brabant ideeën met elkaar kunt delen en vragen aan elkaar kunt stellen. Hierdoor kun je elkaar tijdelijk helpen bij tekorten aan vrijwilligers. Bij de herdenking van de eerste Covid besmetting in Tilburg, heeft de voorzitter van Middenwest-Brabant ons district benaderd zodat hij namens heel Brabant kon spreken. Goede contacten zijn enorm belangrijk, daarom hebben alle districtsvoorzitters in heel Nederland vier keer per jaar gezamenlijk overleg.

Wat is het mooiste wat je tot nu toe als Rode Kruiser hebt ervaren?
Mijn vader kreeg een tijdje geleden zijn vaccin in Eindhoven, ik ben met hem meegegaan en vond het heel mooi om te zien hoe de Rode Kruis vrijwilligers daar met zorg en aandacht aanwezig waren.  Wij ondersteunen daar de GGD op de EHBO post.  Maar wat ik daar zag was dat onze vrijwilligers ook een praatje gingen maken met mensen die zaten te wachten. Ze zijn echt geïnteresseerd in er wie er zit. De zorg en aandacht die er was vond ik echt heel mooi om te zien.
Ik heb een tijdje geleden zelf als vrijwilliger bij de voedselbank in Geldrop ondersteund. Zij zijn ook afhankelijk van vrijwilligers en je zag met de Covid pandemie dat vrijwilligers ook een beetje angstig worden om hun vrijwilligerswerk te blijven doen. Dus het past dan binnen onze filosofie om een voedselbank te ondersteunen in hun werk. Ik heb daar geholpen bij het uitdelen van de voedselpakketten. Heel mooi om te doen en ook leerzaam, want ik was nog nooit bij een voedselbank geweest.

Hoe denk je dat het vrijwilligerswerk er nu voor staat in Nederland?

Ik zie bij het Rode Kruis dat vrijwilligers enorm betrokken en loyaal zijn bij het soort vrijwilligerswerk wat ze doen.

Er wordt veel gevraagd van de vrijwilligers bij het Rode Kruis, want je moet best veel bijscholing doen. Dat maakt wel dat onze vrijwilligers echt hart voor de organisatie hebben!

Twee factoren hebben invloed op vrijwilligerswerk; Er is minder tijd voor vrijwilligerswerk, en mensen willen liever niet jaar in jaar uit hetzelfde vrijwilligerswerk te doen.  Dit zet het vrijwilligerswerk wel onder druk.

Bij het Rode Kruis wordt ook vrijwilligerswerk voor kortere duur gevraagd, denk aan de collecte, fondsenwerving alsook educatie. In ons district zijn we hard aan het werk om op het basis- en voortgezet onderwijs voorlichtingen te geven. Het is een mooie manier om onze visie en ons vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen.

Op deze manier kunnen we mensen al op jonge leeftijd met het Rode Kruis kennis laten maken.

Wat is je ambitie voor de toekomst?

“Het beste Rode Kruis district van Nederland zijn”.
Dat betekent dat we goed moeten kijken waar de vragen liggen in ons district, waar en hoe kunnen we ondersteunen en/of doorverwijzen.

Hierin is het van belang dat we weten wat en waar de noden in ons district zijn. Partners weten wat wij kunnen doen en dat wij weten wat partners doen. Dit alles mag op een innovatieve en vernieuwende manier.

Volgens mij zit die vernieuwendheid en die innovativiteit heel erg op gezonde levensstijl. En innovatief in het steeds aantrekkelijk willen zijn als vrijwilligersorganisatie. Het belangrijkste bij het Rode Kruis zijn toch de vrijwilligers.

Het beste district van Nederland zijn betekent voor mij ook
gericht zijn op de ontwikkeling van vrijwilligers. Want wat heeft een vrijwilliger nodig om het vrijwilligerswerk op een goede manier te kunnen doen? En hoe kan de vrijwilliger zichzelf ontwikkelen zodat deze langere tijd aan het Rode Kruis verbonden blijft? Het is enorm belangrijk om naar de behoeftes van vrijwilligers te kijken zodat we ze kunnen binden en boeien. Het Rode Kruis wordt gedragen door onze vrijwilligers, zij zijn het hart van de organisatie.

Ik zou graag het stokje door willen geven aan Felix van Poll, bestuurslid portefeuille noodhulp.

Meest recente berichten