Brabant-Zuidoost
Word vrijwilliger Doneer

Vrijwilliger in beeld – Charlotte van Beukering

Geplaatst op 09 oktober 2021

Charlotte van Beukering is geboren in Limburg en na een studie rechten in Tilburg belandde ze in Eindhoven, waar ze in mei 2022 40 jaar werkzaam zal zijn als mediator en echtscheidingsadvocaat. Charlotte is bij het Rode Kruis vrijwillig bestuurslid in de rol van secretaris.

Foto: Charlotte van Beukering, bestuurslid Rode Kruis 

Hoe bent u met het Rode Kruis in aanraking gekomen?

Bijna 4 jaar geleden, eind 2017 ben ik via LinkedIn benaderd voor deze functie. Omdat ik beschikbaar was en graag iets wilde doen voor de maatschappij heb ik me voor deze functie aangemeld. Na een gesprek met interim-voorzitter Dick Bogers was ik enthousiast en ben ik aan de slag gegaan.

Wat houdt het werk van een secretaris bij het Rode Kruis in?

Ik maak de agenda voor de maandelijkse vergaderingen van het districtsbestuur, neem deel aan de vergadering en maak een verslag. Verder moeten er af en toe stukken getekend worden en doe ik ook representatieve dingen.  Ik ben bijvoorbeeld aanwezig op fondsenwervingsevenementen zoals de golfdag en bij het afscheid van vrijwilligers die heel lang in functie zijn geweest.

Is dit in de loop der jaren nog veranderd?

Het is niet heel sterk veranderd, maar wellicht verandert het iets in de toekomst. We worden steeds meer een bestuur op afstand en de vergaderfrequentie zal minder groot zijn.
In februari 2022 ga ik stoppen als secretaris. Dan ben ik 4 jaar bestuurslid geweest. mijn vertrek heeft ook met de herinrichting van de bestuursstructuur die wordt ingevoerd te maken als gevolg waarvan de functie van secretaris vervalt en de overige functies vind ik niet bij mij passen.

Kunt u een voorbeeld geven van de maatschappelijke werkzaamheden die u heeft gedaan naast uw werk?

Ik ben bestuurslid geweest van een kinderbeschermingsinstelling en heb in het college van de raad van de kinderbescherming gezeten. Momenteel zit ik in de raad van advies van een ouderinitiatief voor gehandicapten en in de raad van advies van een klein hospice in Son, de plaats waar ik woon.
In de functie van secretaris bij het Rode Kruis zit ook een link met mijn werk als jurist. Als ik zo’n functie doe dan wil ik de statuten kennen, de reglementen, en wie een volmacht en waarvoor. Hierdoor weet ik wat mijn kader als bestuurslid is en kan ik daarop inspelen. Als er bij ons district een juridisch stuk ligt, dan komen de vragen hierover al snel bij mij terecht.

Kunt u iets zeggen wat het leukste of het mooiste is wat u heeft meegemaakt tot nu toe bij het Rode Kruis?

Ik vind het Rode Kruis een indrukwekkende grote organisatie van vrijwilligers en goed georganiseerd. Elk voordeel heeft ook een nadeel, een grote organisatie is weleens stroperig en werkt met heel veel afkortingen. In het begin dacht ik wel eens “ik weet niet of ik dit ooit red, want ik kom meer tegen wat ik niet weet dan wat ik wel weet”. Bij een hele grote organisatie is heldere communicatie van belang, goede samenwerking tussen de beroepskrachten op landelijk niveau en mensen die zorgdragen voor de uitvoering in het district. Bij een organisatieverandering is het heel belangrijk om goed samen te werken, dit om draagvlak te vinden en te behouden. Met de veranderde strategie is dat best wel een uitdaging.

Wat vindt u typerend voor het Rode Kruis?

Het is bekend bij heel veel Nederlanders, daardoor zijn veel mensen bereid om geld te doneren. Ook zijn er mensen die in hun testament geld nalaten aan het Rode Kruis, dat vind ik heel bijzonder. Zij doen dat omdat ze in de gemeenschap waar ze deel van uitmaken hebben gezien wat voor goed werk het Rode Kruis allemaal doet.

En wat voor goed werk doet het Rode Kruis?

Dat we op zoek gaan naar mensen in nood die je zelf in je dagelijkse leven lang niet altijd ziet. Wat ik een mooi project vond is Preventief Woonbeheer (is nu overgedragen aan NEOS). Hierbij ging het om mensen die echt zo in de problemen zitten dat ze bijna niemand meer toelaten uit schaamte, mensen die het niet meer aankunnen. Als er dan iemand van het Rode Kruis komt die wel contact en toegang krijgt, kun je starten met het geven van hulp.

Toen u aan deze klus begon had u toen zelf bepaalde doelen gesteld?

Ik doe het liefste waar ik goed in ben, dat is schrijven. Aan het secretariaat kan ik bijdragen, omdat dat iets is wat mij goed afgaat. Verder zit ik graag in een bestuursfunctie waarin ik niet de uitvoering ga overnemen. De huidige organisatiestructuur past goed bij mij. We hebben een districtsmanager die in de uitvoering zit en wij als bestuursleden kijken meer naar het beleid.
Belangrijk voor mij is dat een vrijwilligersfunctie goed te combineren is met mijn werk.

Wat doet u in het dagelijks leven?

Ik werk formeel 4 dagen in de week als echtscheidingsadvocaat en mediator. Ik ben dit jaar al 42 jaar gelukkig getrouwd met mijn man die ik tijdens mijn rechtenstudie heb ontmoet.  Dat is best bijzonder heb ik gemerkt, omdat ik iedere dag met echtscheidingen bezig ben in mijn werk.

We hebben drie kinderen en inmiddels ook 2 kleinkinderen. Mijn grote hobby is koken en daarin vind ik veel ontspanning. Naast mijn werk en het Rode Kruis zet ik mij ook in voor kinderhulpverleningsinstellingen.

Wat vindt u typisch voor iemand die vrijwilliger bij het Rode Kruis is?

Ze hebben een hulpverleningshart, mensen die naast hun werk echt iets willen doen voor andere mensen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ze zijn bereid om daarin te investeren en zichzelf te vormen en dat allemaal belangeloos.  
De vorm van de vrijwilligheid verandert wel; mensen zijn minder bereid om zich op een vaste plek en met hetzelfde werk te binden. Voor het Rode Kruis is de uitdaging om mensen te interesseren voor dit vrijwilligerswerk en vast te houden. Dat vraagt om mee bewegen en dat is geen eenvoudige opgave.

Aan wie zou u het stokje willen doorgeven?

Aan Arjan Manders dat is ons nieuwe bestuurslid Finance & Control.

Meest recente berichten