evenementenhulpverlening

Eerste Hulp bij Evenementen

Eerste Hulp bij ongelukken bij evenementen is een belangrijke taak van Het Nederlandse Rode Kruis.

Bij evenementen en feesten bieden we eerste hulp. Een vrijwilliger eerste hulp verleent eerste hulp aan slachtoffers en schakelt professionele hulpdiensten in als dit nodig is.

Mensen bij elkaar, bij een popfestival, een groot sportevenement of de Parade van Brunssum Of honderden mensen, bij een wedstrijd van de lokale voetbalclub of een braderie in de Rumpenerstraat. Vaak gaat er iets mis: iemand verstuikt een enkel of komt in gedrang terecht en krijgt ademhalingsproblemen, of raakt gewond bij een vechtpartij, want ook dat komt voor.

Daarom zijn er bij die gelegenheden meestal zogenoemde Eerste Hulpposten. Heel vaak worden die posten bemand door Rode Kruisvrijwilligers. Die kunnen natuurlijk de verstuikte enkel voorzien van een drukverband en weten precies wat ze moeten doen (en ook wat ze niet moeten doen!) als iemand gewond raakt. Maar ze hebben ook hun eigen materiaal bij zich en nemen zo nodig mensen van de Verbindingsdienst van het Rode Kruis mee om hun eigen communicatie te regelen. Vrijwillig en toch professioneel.

Paraat

Het evenemententeam van de afdeling Brunssum bestaat uit een dertigtal actieve vrijwilligers. Naast een basisopleiding Eerste Hulp, beschikken de hulpverleners bijkomende opleidingen om hun taak te kunnen vervullen: Automatische Externe Defibrillator (AED) , Eerste Hulp bij Sport Ongevallen, Eerste Hulp bij wandelletsels en Verbindingen (porto- en mobilofoon).

Organiseert u een evenement? Wij hebben een plan op maat

Een veilig evenement begint met een plan op maat en heldere afspraken. Daarom stelt het Nederlandse Rode Kruis voorafgaand aan het evenement met u een draaiboek op waarin onderlinge afspraken met betrekking tot de eerste hulp worden vastgelegd. Die afspraken zijn gebaseerd op de mogelijke risico’s die het Rode Kruis signaleert, de verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en de te maken afspraken met politie, brandweer en GHOR. De kosten van dit maatwerk en de uitvoering ervan zijn relatief laag, zodat deze dienst voor alle organisatoren betaalbaar is.

Wij leveren een offerte op maat.

Aan de hand van uw gegevens, eisen vergunning, onze risico inventarisatie (conform GHOR richtlijnen) maken wij voor u een vrijblijvende en passende offerte.

Wilt u onderseuining bij uw evenement?