3FM Serious Request

Bescherming tegen natuurgeweld

Als je arm bent en je krijgt het maar nét voor elkaar om je familie elke dag één keer te eten te geven, dan is een natuurramp voor jou extra rampzalig. Je leeft waarschijnlijk in een onveilig huis of op een gevaarlijke plek, en met één vloedgolf of modderstroom ben je je huis kwijt, je oogst, je vee, misschien verlies je familieleden. En nog voor je je huis opnieuw hebt kunnen opbouwen, wordt je dorp getroffen door een volgende ramp. En je hebt de kennis, kunde en materialen niet om dit tij te keren.

Voor mensen die altijd in angst leven voor een volgende ramp en die zich niet kunnen beschermen tegen de gevolgen ervan, kun jij in actie komen. Met jouw geld krijgen boeren droogtebestendige zaden of bouwen mensen orkaanbestendige huizen. Om maar een paar maatregelen te noemen die we nemen om mensen in rampgebieden te helpen. Help je mee?

Hoe jij kunt bijdragen

Wat nou als natuurrampen minder ontwrichtend zijn en de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt blijven voor mensen en hun bezittingen? Dit kan met jouw hulp!

Als er bijvoorbeeld een lange periode extreme droogte wordt verwacht, ontvangen boeren speciale zaden zodat de oogst niet mislukt. Dammen moeten hun huizen en gewassen tegen het water beschermen. Ze oefenen evacuaties en richten speciale schuilplaatsen in zodat ze zichzelf sneller en beter in veiligheid kunnen brengen.

Daarnaast helpen waarschuwingssystemen zoals waterpeilmeters bij het inschatten van overstromingsgevaar. Mensen ontvangen megafoons, waarmee ze eventuele waarschuwingen snel en effectief kunnen verspreiden. Ondertussen versterkt het Rode Kruis ook de lokale omstandigheden, zoals de gezondheidszorg en drinkwatervoorziening en de manier waarop mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daardoor kunnen kwetsbare mensen een noodsituatie beter doorstaan, en er ook weer sneller van herstellen.

Door te focussen op preventie, bescherming en duurzame maatregelen zijn mensen dus ook op lange termijn veiliger voor al het natuurgeweld. En daar is geld voor nodig. Geld waar jij voor kunt zorgen door in actie te komen. Ben je een beetje geïnspireerd geraakt?

Kom in actie

Kom in actie en red mensen die getroffen worden door natuurgeweld.

90 mln.

mensen werden in 2017 getroffen door natuurgeweld