Vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Vrijwilligers van het Rode Kruis maken een dollen met een microfoon op de Parade in Utrecht.
Zamel met jouw school lege flessen in voor het Rode Kruis
Jaarlijks belanden 140.000 jongeren op de Spoedeisende Hulp. EHBO-kennis is van levensbelang. Organiseer nu een EHBO-cursus op jouw hbo-instelling of universiteit.