Voortgezet onderwijs Docententraining Mensenhandel

Mensenhandel (niet) op school

Vier op de tien middelbare scholen meldt dat zij met seksuele uitbuiting, zoals loverboys, of gedwongen criminaliteit onder leerlingen te maken te hebben. Een grote meerderheid van de docenten geeft aan dat zij graag meer aandacht voor mensenhandel willen op school.

De gevolgen van mensenhandel zijn groot en hartverscheurend. Docenten en andere onderwijsprofessionals hebben een belangrijke mogelijkheid om scholieren hiertegen te beschermen. Dit kan door signalen te herkennen én door het thema in de klas te bespreken. Om hen hierbij te helpen, hebben het Rode Kruis en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (onderdeel van Fier) een training ontwikkeld om op uw school mensenhandel onder de aandacht te brengen.

Benieuwd hoe vaak mensenhandel onder scholieren voorkomt en hoe scholen hun leerlingen kunnen beschermen?

Gratis training op maat

 • Ervaren professionals van het Rode Kruis en Fier verzorgen de training
 • Inclusief certificaat na deelname, een signalenkaart en lesbrief
 • Advies over meldprotocol voor uw school dat past bij Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Start van de training vanaf januari 2021*

De gratis training voor onderwijsprofessionals bestaat uit twee onderdelen die u flexibel tijdens een docentenoverleg, teamdag of opleidingsdag kunt inplannen. De trainingen zijn altijd op maat. We kijken graag samen met u naar uw wensen en verwachtingen.

Introductie signalen mensenhandel (circa 1,5 uur)

Aansprekende introductie voor al uw onderwijsprofessionals zodat signalen vaker herkend worden.

 • Trends rond seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit op school;
 • Uitbuiting van scholieren beter herkennen (signalering);
 • Het intern melden van signalen

Interactieve verdiepingstraining preventie en signalering (circa 3 uur)

Voor docenten die in de les of tijdens mentoruren preventief aandacht gaan besteden aan het thema. Deze training bouwt voort op de introductie.

 • Seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit: wat maakt kwetsbaar?
 • Modus operandi en de rol van social media: hoe gaan mensenhandelaren te werk?
 • Signalen stapelen en opvolgen (signalering);
 • Het thema bespreekbaar maken in de klas (preventie)

Bijna 80%

van de middelbare school docenten denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te kunnen herkennen onder hun leerlingen