voortgezet onderwijs Vluchteling in beeld

Hoe voelt het om op de vlucht te zijn?

Alles moeten achterlaten omdat het thuis niet meer veilig is. Niet wetende of je ooit nog in je eigen bed zult slapen. Wereldwijd zijn meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht.

Je hoort er regelmatig over in het nieuws. Ook in de klas komt het onderwerp weleens ter sprake.

• Waar komen al deze mensen vandaan?
• Waarom hebben ze alles moeten achterlaten?
• En hoe voelt het om op de vlucht te zijn?

Je vindt het antwoord op deze én andere vragen in de digitale lesmodule ’Vluchteling in Beeld’. Met dit lesmateriaal maak je moeilijke thema’s als oorlog, rampen en vluchtelingen bespreekbaar op het voortgezet onderwijs. Leerlingen kruipen in de huid van een vluchteling en leren het vluchtelingenvraagstuk zo beter begrijpen.

De digitale les sluit goed aan bij de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde en mentorlessen. Met behulp van de docentenhandleiding maak je zelf een programma, variërend van één tot meerdere lesuren. Het lesprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Humanity House.

Nieuwsgierig naar de les?

Via deze weg willen we je er op attent maken dat het lesmateriaal van Vluchteling in Beeld nog tot 1 augustus 2020 beschikbaar is. Daarna gaat de website www.vluchtelinginbeeld.nl offline en is de lesmodule niet langer te raadplegen. Tot die tijd kun je uiteraard gebruik blijven maken van alle materialen. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar educatie@redcross.nl.

Geschikt voor:

Vmbo, havo en vwo

Sluit aan op onderstaande kerndoelen:

  • Mens & Maatschappij (36, 38, 39, 43, 47)
  • Nederlands (1, 5, 6, 8, 9, 10)

Vaardigheden:

  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Sociale en culturele vaardigheden

Vorm:

Presentatie, filmpjes en werkbladen

Tijdsduur:

Variërend van één tot meerdere lesuren

Meer info: 

www.vluchtelinginbeeld.nl

In samenwerking met:

Humanity House