voortgezet onderwijs Vluchteling in beeld

Vluchteling in beeld stopt

Beste docent, helaas is het lesmateriaal van Vluchteling in Beeld vanaf 1 augustus 2020 niet meer beschikbaar. We moeten concluderen dat de inhoud niet meer actueel genoeg is. De website www.vluchtelinginbeeld.nl is daarom offline gehaald. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar educatie@redcross.nl.

Hoe voelt het om op de vlucht te zijn?

Alles moeten achterlaten omdat het thuis niet meer veilig is. Niet wetende of je ooit nog in je eigen bed zult slapen. Wereldwijd zijn meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht.

Je hoort er regelmatig over in het nieuws. Ook in de klas komt het onderwerp weleens ter sprake.

• Waar komen al deze mensen vandaan?
• Waarom hebben ze alles moeten achterlaten?
• En hoe voelt het om op de vlucht te zijn?

Je vindt het antwoord op deze én andere vragen in de digitale lesmodule ’Vluchteling in Beeld’. Met dit lesmateriaal maak je moeilijke thema’s als oorlog, rampen en vluchtelingen bespreekbaar op het voortgezet onderwijs. Leerlingen kruipen in de huid van een vluchteling en leren het vluchtelingenvraagstuk zo beter begrijpen.

De digitale les sluit goed aan bij de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde en mentorlessen. Met behulp van de docentenhandleiding maak je zelf een programma, variërend van één tot meerdere lesuren. Het lesprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Humanity House.

Geschikt voor:

Vmbo, havo en vwo

Sluit aan op onderstaande kerndoelen:

  • Mens & Maatschappij (36, 38, 39, 43, 47)
  • Nederlands (1, 5, 6, 8, 9, 10)

Vaardigheden:

  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Sociale en culturele vaardigheden

Vorm:

Presentatie, filmpjes en werkbladen

Tijdsduur:

Variërend van één tot meerdere lesuren

Meer info: 

www.vluchtelinginbeeld.nl

In samenwerking met:

Humanity House