Schenken met belastingvoordeel

Wilt u schenken met belastingvoordeel?

Giften aan het Rode Kruis zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Het Rode Kruis is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Daardoor kunt u standaard uw giften aan het Rode Kruis aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen de 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn.

Periodieke schenking

Om voor nog meer belastingvoordeel in aanmerking te komen, kunt u een periodieke schenkingsovereenkomst aan gaan. In een periodieke schenkingsovereenkomst met het Rode Kruis legt u een vast bedrag per jaar voor minimaal vijf jaar vast. Uw gift is in dit geval volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Voor u heel gunstig én een manier om meer steun te bieden aan mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. Zonder dat het u iets extra’s kost.

Heeft u vragen of wilt u liever het formulier per post ontvangen? Neem contact met ons op via 070-4455678 of stuur een e-mail naar: periodiekschenken@redcross.nl.

Bent u van plan om een groot bedrag te schenken? Dan wilt u wellicht meer begeleiding of advies. Neem dan contact op met onze adviseurs.

Regel uw periodieke schenking in een paar stappen

• Vul het formulier in

• Print en onderteken het formulier

• Stuur het formulier op naar (een postzegel is niet nodig):

Het Nederlandse Rode Kruis
T.a.v. Periodiek Schenken
Antwoordnummer 10942
2501 WB Den Haag

• U ontvangt uw periodieke schenkingsovereenkomst getekend retour met het bijbehorende transactienummer.

• Het transactienummer en het RSIN van het Rode Kruis (003014022) heeft u nodig bij uw belastingaangifte.