Schenken met belastingvoordeel

Wilt u belastingvoordeel uit uw schenking halen?

Giften aan het Rode Kruis zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Het Rode Kruis is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Daardoor kunt u standaard uw giften aan het Rode Kruis aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen de 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn.

Om voor nog meer belastingvoordeel in aanmerking te komen, gaat u een periodieke schenking aan. U mag dan ook giften onder de 1 procent van het verzamelinkomen als aftrekpost opnemen.

Voor u heel gunstig én een manier om meer steun te bieden aan mensen die onze hulp het hardst nodig hebben, zonder dat het u iets extra’s kost.

Start vandaag nog uw periodieke schenking.

Voorwaarden periodieke schenking:

  • u schenkt een vast bedrag per jaar aan het Rode Kruis
  • met een looptijd van minimaal 5 jaar
  • u vult samen met het Rode Kruis een schenkingsovereenkomst in
  • tussenkomst van een notaris is niet meer nodig