Project: Natuurgeweld op de Filipijnen

Kunt u zich een Nederland voorstellen zonder dijken? Golven die het land binnenstromen en alles op hun pad verwoesten.

Ieder jaar worden de Filipijnen getroffen door natuurgeweld. Tyfoons en moessonregens en daarmee gepaard gaande stormen, vloedgolven en overstromingen teisteren de lokale bevolking.

Een goede voorbereiding zoals we in Nederland wél hebben, voorkomt een hoop leed. Dat is op de Filipijnen, specifiek in het gebied rond de stad Tacloban, ook mogelijk! Met uw bijdrage van €300,- per maand kunnen we bijvoorbeeld 230 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm.

Hoe vaak worden de Filipijnen geteisterd door natuurgeweld?

De Filipijnen worden jaarlijks getroffen door zo’n 20 tyfoons. Daarnaast wordt het gebied rond Tacloban regelmatig geteisterd door vloedgolven en overstromingen door stormen en moessonregens.

Wat is de impact van dit natuurgeweld?

Een tyfoon kan verwoestend zijn en desastreuze gevolgen hebben voor de lokale bevolking. Tyfoon Haiyan (2013) is hier een goed voorbeeld van, toen de stad Tacloban en de Leyte provincie (een eiland) niet opgewassen was tegen de harde wind en overstromingen. De zeedijk bleek niet bestendigd tegen de stormvloed. Mangroves en standbossen werden weggeslagen, waardoor een stormvloed kilometers landinwaarts trok. De gevolgen:

 • 6.300 mensen stierven
 • 26,000 mensen raakten gewond
 • 8 miljoen mensen werden getroffen door de gevolgen

Hoe helpt het Rode Kruis?

 • Met herstelde mangroves en strandbossen – Deze houden wind tegen en zetten de grond vast zodat modderbanken ontstaan. Zo vormen ze natuurlijke golfbrekers. Daardoor is het risico op overstromingen bij een storm minder groot. De bossen worden samen met lokale bewoners geplant en onderhouden. Een expert wordt geraadpleegd om de mangroves optimaal te plaatsen en in te richten zodat ze sterker zijn dan de mangroves die werden weggeslagen door orkaan Haiyan.
 • Met betere waarschuwingssystemen voor slecht weer, voorlichting over rampenvoorbereiding en trainingen voor noodhulpteams – Zo weten mensen beter wat ze moeten doen als de nood aan de man komt.
 • Met trainingen op het gebied van hygiëne, schoon drinkwater en afval – Door orkaan Haiyan zijn wc’s en waterpompen verwoest. Mensen die hun huis verloren door het natuurgeweld trokken naar andere gebieden, waar ze nu met meer mensen op één plek wonen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor hoger. Daarom worden waterpompen gerepareerd of verplaatst naar betere plekken en er worden vaste locaties voor afvalverwerking ingericht.
 • Met nieuwe, duurzamere bronnen van levensonderhoud voor de lokale bevolking – De mangrovebossen spelen hierbij een belangrijke rol: vissen nestelen graag tussen de bomen en zeegrassen van de mangrovebossen. Bewoners van Tacloban kunnen deze vissen vangen voor eigen consumptie of voor de verkoop.

Hoeveel mensen worden er geholpen met dit project?

Het project richt zich direct op 1100 mensen in 7 wijken. Indirect worden er 17.333 mensen bereikt. Na afloop van het project zijn deze mensen minder kwetsbaar voor de tyfoons en overstromingen die vrijwel zeker weer zullen komen.

Waar investeer ik in?

Met uw bijdrage van €3.600,- per jaar investeert u in het voorkomen van rampen. Met behulp van uw investering kunnen we een van de volgende activiteiten realiseren:

 • 2.750 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm;
 • 85 mensen een week training geven in het geven van hygiënevoorlichting;
 • 25 mensen een 10-daagse train the trainers-training geven in voorbereiding op rampen;
 • 8 vrijstaande toiletten (incl. septic tank) bouwen;
 • 1 wijk voorzien van hulpmiddelen (bijv. sirenes, megafoons en geluidsinstallaties) om mensen te waarschuwen.

Hoeveel effect heeft mijn investering?

Onderzoek naar de impact van preventieve projecten – ook op de Filipijnen – toont keer op keer aan dat deze projecten – mits goed uitgevoerd – hun investering ruimschoots waard zijn. Een concreet voorbeeld daarvan is de bewezen effectiviteit van mangroves, die we in dit project aanplanten: volgens de Wereldbank bespaart 1 hectare mangroves in de Filipijnen ieder jaar meer dan $3200 aan overstromingskosten. Een onderzoek van het Rode Kruis in Vietnam toont aan dat elke euro geïnvesteerd in mangroves drie tot tientallen keren terugverdiend wordt door de geleverde kustbescherming en ecologische voordelen. Uw investering in dit project kan dus veel meer verschil maken dan een gift voor een noodhulpactie achteraf.

Op welke gebieden richt het project zich?

Het project richt zich op de meest kwetsbare gemeenschappen in 7 barangays (de kleinste bestuurlijke eenheid waarin een gemeente is ingedeeld) in Tacloban.

Wat is de rol van de (lokale) overheid bij projecten zoals deze?

Het Rode Kruis heeft een wettelijk vastgelegde auxiliaire (hulpgevende) rol ten opzichte van de (lokale) overheid. Wat de invulling van onze hulpverlening betreft, beslissen we onafhankelijk van de overheid. Wel coördineren we ons werk zoveel mogelijk met (lokale) autoriteiten en betrokken partijen om samenwerking te stimuleren en duplicatie van initiatieven te voorkomen. Zo voorkomen we dat een door ons aangelegd mangrovebos of sanitairblok haaks staat op het ontwikkelingsplan dat de overheid heeft voor een gebied. Ook tijdens het project zijn er regelmatig ontmoetingen met de overheid om te zorgen dat alles soepel verloopt.

Hoe wordt het project gefinancierd? Betaalt de (lokale) overheid mee?

Dit project wordt gefinancierd door het Nederlandse Rode Kruis, mede dankzij de donaties van de Vrienden van het Rode Kruis. De (lokale) overheid betaalt niet mee aan het project, maar we stemmen ons projectplan wel af op de ontwikkelingsplannen van de overheid in Tacloban. Zodoende versterken de uitgaven van het Rode Kruis en de overheid gezamenlijk de weerbaarheid van de stad.

Hoe kunnen lokale vrijwilligers de juiste expertise bezitten om het project uit te voeren?

Vanaf het begin van het project worden in het projectgebied vrijwilligers gezocht en getraind. Deze mensen hebben een uitstekende kennis van het gebied en een groot lokaal netwerk. Door hen te trainen en te betrekken bij de uitvoering van het project, blijven de wijken weerbaar ook nádat het project afgelopen is. Ze worden bijvoorbeeld getraind in eerste hulp, het coördineren van evacuaties en het planten van mangroves.

Met welke partijen wordt samengewerkt in dit project?

Zoveel mogelijk relevante partijen. Denk daarbij aan internationale organisaties in de regio zoals Wetlands International, Catholic Relief Services, Commonland en Climate International, maar ook lokale partijen zoals de Community Environment and Natural Resources Office, het Ministerie van Onderwijs en het lokale waterdistrict. We doen dit om te voorkomen dat maatregelen dubbel worden uitgevoerd en zodat we kunnen leren van elkaars programma’s. Alle lokale partijen zijn onderdeel van de overleggen voor belanghebbenden en maken deel uit van de planning en evaluaties.

Wordt u ook Vriend?

Frank Asser

Frank Asser

Relatiemanager

Wilt u net als andere ondernemers ook Vriend van het Rode Kruis worden? Neem contact op met Frank Asser via 06-10886248 of fasser@redcross.nl.

Veelgestelde vragen

“1 euro vooraf scheelt 7 euro achteraf” – waar is dit op gebaseerd?

Er zijn veel studies gedaan naar de effectiviteit van rampenpreventieprojecten. Hoeveel 1 geïnvesteerde euro achteraf scheelt, kan sterk verschillen per type project, land en duur van het project. Soms gaat het hierbij om een ‘winst’ van enkele euro’s, maar er zijn ook situaties bekend waarbij een voorzorgsmaatregel naar schatting tientallen euro’s per geïnvesteerde euro heeft bespaard. Bovendien wordt de waarde van een gered mensenleven meestal niet meegenomen in deze berekeningen, terwijl dat het belangrijkste resultaat is van een goede voorbereiding.

De verhouding 1 op 7 wordt veel gehanteerd door internationale organisaties die zich bezighouden met rampenpreventie. Voorbeelden hiervan zijn UNDP en UNOCHA, de Wereldbank, Oxfam, UNISDR en het internationale Rode Kruis. Vaak wordt daarbij een studie aangehaald waarin de Wereldbank en de U.S. Geological Survey berekenden dat de $400 miljard aan economische schade door natuurrampen in de jaren 90 met $280 miljard verminderd had kunnen worden met een investering van $40 miljard in preventie.

Andere rampenautoriteiten komen met iets grovere schattingen waar de verhouding 1 op 7 goed mee rijmt. Zo werd er in de voorbereiding op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 gesproken over een besparing van $4-$10 voor elke geïnvesteerde dollar, en hanteerde VN-gezant Eric Schwarz in 2006 een besparing van $5-$10. Een van de grootste onderzoeken op dit gebied, dat recent is vernieuwd, wijst nu uit dat elke dollar uitgegeven aan rampenpreventie in de Verenigde Staten 6 dollar aan toekomstige rampenkosten kan schelen.

Wordt mijn donatie volledig besteed aan het project in de Filipijnen?

€0,82 van elke euro gaat naar hulp aan mensen in nood. Wij besteden maximaal 12,5% aan fondsenwervingskosten en vallen daarmee ruim binnen de CBF-norm van 25%.  

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie. Waarom kiest het Rode Kruis voor preventie projecten?

Mensen lijden voorkomen en verzachten, waar dan ook. Levens en gezondheid beschermen en respect waarborgen voor ieder mens. Dat is de missie van het Rode Kruis.  

Dit betekent dat we niet alleen wachten tot de ramp plaatsvindt. Integendeel. Natuurrampen zijn misschien niet te voorspellen, maar we weten wel dat bijvoorbeeld op de Filipijnen er gemiddeld 20 tyfonen per jaar het land treffen. En dat het in Sudan weinig en onregelmatig regent en dat dit erger dreigt te worden.  

Door te investeren in wetenschap en de oprichting van het Klimaatcentrum, gaat het Rode Kruis op innovatieve wijze aan de slag met actuele problematiek. Door de inzet van wetenschappelijke data, pakken wij het probleem aan in plaats van enkel achteraf noodhulp te bieden. Daarom kunnen wij mensen voorbereiden op de gevolgen van natuurrampen.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld via jullie website?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een telefonische afspraak te maken. We kunnen ook een afspraak maken om bij u langs te komen. Vervolgens maken wij het contract in orde en ontvangt u de communicatietoolkit, de nieuwsbrieven, de EHBO-koffer en de uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst. Ook nemen we contact met u op voor de EHBO- of reanimatiecursus voor u en uw medewerkers.

Kan ik een persoonlijk gesprek aanvragen voor meer toelichting?

Natuurlijk. U kunt een persoonlijke afspraak maken via vrienden@redcross.nl of 06-10886248.

Waar vind ik meer informatie over de extra’s van dit programma?

Als u meer informatie wilt ontvangen over de extra’s, kunt u contact met ons opnemen via vrienden@redcross.nl of 06-10886248. 

Voor hoeveel jaar word ik Vriend?

Na 1 jaar kunt u het lidmaatschap jaarlijks opzeggen. Om de voortgang van de projecten te bewaken, vragen wij u echter om een lidmaatschap van 3 jaar.

Kan ik ook in termijnen mijn lidsmaatschap betalen?

Ja, dat kan per kwartaal.

Wat is de opzegtermijn voor het opzeggen van mijn lidmaatschap?

Na 1 jaar kunt u het lidmaatschap jaarlijks opzeggen. 

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Stuur uiterlijk twee maanden voor het einde van het contractjaar een e-mail naar vrienden@redcross.nl 

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de projecten?

Als Vriend van het Rode Kruis ontvangt u twee keer per jaar een nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor een jaarlijkse bijeenkomst bij het Rode Kruis. 

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

X
- Enter Your Location -
- or -
×