Digitale collecteweek

Tijdens de collecteweek, van 21 t/m 27 juni, collecteren duizenden enthousiaste vrijwilligers voor de lokale activiteiten van het Rode Kruis. Dit jaar collecteren wij niet langs de deuren vanwege de coronacrisis, maar organiseren een digitale collecte.

Als digitale collectant krijg je de mogelijkheid om een digitale collectebus aan te maken. Deze kun je delen via social media, whatsapp of e-mail. Daarnaast wordt er een donatieflyer met Ideal QR-code beschikbaar gesteld die collectanten kunnen verspreiden in hun buurt.

188

afdelingen van het Rode Kruis in Nederland

Hoe maak ik een online collectebus aan?

Heb je besloten om je aan te melden als online collectant? Bekijk dan deze video met een stap-voor-stap instructie hoe je een online collectebus maakt.

Word collectant

Collectecoördinator worden?

Heb je meer tijd? Het Rode Kruis heeft ook collectecoördinatoren nodig, zowel op wijk- als op afdelingsniveau. Als je meer dan twee uurtjes van je tijd kan én wil investeren, meld je dan aan als wijkcoördinator of collectecoördinator. In de weken naar de collecte toe kost je dit 2 tot 4 uur per week. Voor meer informatie en/of aanmelden stuur je een e-mail naar collecte@redcross.nl of je belt naar telefoonnummer 070 – 44 55 678.

2 – 4

uur investeer je per week als collectecoördinator

Veelgestelde vragen

Wanneer is de collecte van het Rode Kruis?

De eerstvolgende collecte vindt plaats van 21 t/m 27 juni 2020. Deze data zijn altijd terug te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving op www.cbf.nl.

Waarom heeft het Rode Kruis voor de collecte 2020 gekozen om geen huis-aan-huis collecte of collecte op locatie te doen?

Dit heeft alles te maken met de crisis rondom het Coronavirus. Vanuit de overheid wordt aangegeven dat er op dit moment geen verbod geldt voor collecteren. Collecteren is daarmee mogelijk, mits aan de regels van het RIVM voldaan wordt. Het Rode Kruis heeft er voor gekozen dit niet te doen, omdat wij niemand onnodig risico willen laten lopen.

Hoe wordt er in 2020 gecollecteerd door het Rode Kruis?

  • Collectanten krijgen de mogelijkheid om een digitale collectebus aan te maken. Deze kunnen ze delen op social media, whatsapp en per e-mail.
  • Daarnaast wordt er een donatieflyer met Ideal QR-code beschikbaar gesteld die collectanten kunnen verspreiden in hun buurt.
  • Tijdens de collecteweek kan via social media en via www.rodekruis.nl/collecte ook gedoneerd worden.

Waarom is collecteren voor het Rode Kruis nu zo belangrijk?

Het Rode Kruis is als noodhulporganisatie nu actief in het hele land. Onze vrijwilligers zetten zich bijvoorbeeld in als ondersteuning van de zorg, voor het verspreiden van voedselpakketten en voor het vervoeren van zieken. Maar, onze vrijwilligers ondersteunen ook nog steeds tijdens een evacuatie door een brand. Onze hulp is in deze crisistijd belangrijker dan ooit. Als gever en collectant lever je hierin een belangrijke bijdrage. Er is immers geld nodig om deze hulp te kunnen bieden.

Kan iedereen een digitale collectebus aanmaken?

Iedereen ouder dan 18 jaar mag zich inschrijven als digitaal collectant voor het Rode Kruis.

Heb ik een legitimatiebewijs voor het digitaal collecteren of flyeren nodig?

Nee, je hebt geen legitimatiebewijs voor collectanten nodig bij digitaal collecteren en/of flyers rondbrengen.

Is het doneren met de Ideal QR-code op de flyer wel veilig?

Het doneren middels de Ideal QR-code op de flyer is helemaal veilig. Deze QR-code kan niet gekopieerd worden, omdat het een Ideal QR-code betreft (in tegenstelling tot een gewone QR-code).

De Ideal QR-code wordt ondersteunt door de grote banken. Organisaties – zoals het Rode Kruis – die gebruik willen maken van de Ideal QR-code worden vooraf gescreend. Hierdoor kunnen particulieren niet zomaar gebruik maken van de Ideal QR-code.

De Ideal QR-code is te scannen vanuit de mobiel bankieren applicatie. Dit staat ook op de flyer vermeld. De gewone QR-code kun je hiermee niet scannen.

Als je de QR-code op de flyer hebt gescand zie je in de omschrijving staat dat het een QR-code van het Nederlandse Rode Kruis betreft en dat die ten goede komt aan de collecte. Heb je twijfels over de betrouwbaarheid van de QR-code op flyer die jij hebt ontvangen? Neem dan contact op met het Contact Center van het Rode Kruis via 070 – 44 55 67.

Kan ik zelf bepalen wanneer ik ga collecteren?

Ja, zolang het maar tijdens de collecte week is van het Rode Kruis.

Krijg ik een vergoeding voor het collecteren?

Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.

Als ik me aangemeld heb, wanneer krijg ik dan meer informatie over de collecte?

De afdeling waarvoor je gaat collecteren neemt contact met je op om je verder te informeren.

Mag de flyer bezorgd worden als er een nee/nee – ja/nee op de brievenbus zit?

Nee dit mag niet.

Waar gaat de opbrengst naar toe?

De opbrengst van de collecte gaat vooral naar het werk van het Rode Kruis in Nederland. Maar een gedeelte zal ook worden gebruikt voor internationale projecten, als de lokale afdeling waar je voor collecteert daar in investeert.

Collecteer ik niet voor het salaris van de directeur?

Nee, 100% van het opgehaalde geld gaat naar de hulpverleningsactiviteiten van de lokale afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur!

Waarom stuurt het Rode Kruis ook een brief met acceptgiro aan het eind van de collecte week naar de donateurs?

De collecte alléén is onvoldoende om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Uitsluitend een brief met een acceptgiro is dat ook. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van collecte en de brief de hoogste opbrengst oplevert. Voor collectanten zou het vervelend zijn om aan de deur te horen, ‘Sorry, ik heb al de acceptgiro van het Nederlandse Rode Kruis ingevuld’, daarom valt de brief pas op de laatste zaterdag van de collecte week bij de donateurs op de deurmat.

In hoeverre is controle op een goede besteding van het geld?

Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om het geld te werven, binnen de perken blijven. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, ons ledenblad, folders en jaarverslagen.

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

X
- Enter Your Location -
- or -
×