Collecteweek 2021

Een week per jaar collecteren duizenden enthousiaste collectanten voor de lokale activiteiten van het Rode Kruis. In 2021 vindt deze collecte plaats van 13 tot en met 19 juni. Wil jij ons helpen om geld op te halen voor onze activiteiten in jouw regio? Geef je dan op als collectant!

Heb je meer tijd? Het Rode Kruis heeft ook collectecoördinatoren nodig, zowel op wijk- als op afdelingsniveau. In de weken voorafgaand aan de collecte kost je dit ongeveer twee tot vier uur per week. Meer weten? Stuur een e-mail naar collecte@redcross.nl.

188

afdelingen van het Rode Kruis in Nederland

Digitaal collecteren

Om te collecteren hoef je tegenwoordig de deur niet meer uit. Je kunt namelijk ook digitaal een collectebus aanmaken. Deze kun je delen via social media, WhatsApp of e-mail. Daarnaast wordt er een donatieflyer met Ideal QR-code beschikbaar gesteld die collectanten kunnen verspreiden in hun buurt.

Heb je besloten om je aan te melden als online collectant? Bekijk dan deze video met een stap-voor-stap instructie hoe je een online collectebus maakt.

Veelgestelde vragen

Wanneer is de collecte van het Rode Kruis?

De eerstvolgende collecte vindt plaats van 13 t/m 19 juni 2021. Deze data zijn altijd terug te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Hoe wordt er in 2021 gecollecteerd door het Rode Kruis?

  • In 2021 vindt een huis-aan-huis-collecte plaats. Daarbij gaan duizenden enthousiaste collectanten langs de deuren om donaties op te halen.
  • Daarnaast kunnen collectanten een digitale collectebus aanmaken. Deze kunnen ze delen op social media, WhatsApp en per e-mail.

Kan ik zelf bepalen wanneer ik ga collecteren?

De collecteweek van het Rode Kruis vindt plaats van 13 t/m 19 juni 2021. Je mag zelf bepalen op welke momenten je in die week gaat collecteren.

Krijg ik een vergoeding voor het collecteren?

Nee, het collecteren gebeurt op vrijwillige basis.

Als ik me aangemeld heb, wanneer krijg ik dan meer informatie over de collecte?

De afdeling waarvoor je gaat collecteren, neemt contact met je op om je verder te informeren. Wanneer dat precies gebeurt, verschilt per afdeling. Je kunt ook een e-mail sturen naar collecte@redcross.nl.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

De opbrengst van de collecte gaat vooral naar het werk van het Rode Kruis in Nederland. Maar een gedeelte kan ook worden gebruikt voor internationale projecten als jouw lokale afdeling daarvoor kiest.

Collecteer ik niet voor het salaris van de directeur?

Nee, 100% van het opgehaalde geld gaat naar de hulpverleningsactiviteiten van de lokale afdelingen van het Rode Kruis. Er gaat dus geen euro van de collecte naar het salaris van de directeur!

Waarom stuurt het Rode Kruis ook een brief met acceptgiro aan het eind van de collecteweek naar de donateurs?

De collecte alléén is onvoldoende om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Uitsluitend een brief met een acceptgiro is dat ook. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van collecte en de brief de hoogste opbrengst oplevert. Voor collectanten zou het vervelend zijn om aan de deur te horen dat mensen de acceptgiro van het Nederlandse Rode Kruis al hebben ingevuld. Daarom valt de brief pas op de laatste zaterdag van de collecteweek bij de donateurs op de deurmat.

In hoeverre is er controle op een goede besteding van het geld?

Er wordt op verschillende manieren gecontroleerd of het geld dat binnenkomt wel goed wordt besteed. In de eerste plaats is er jaarlijks een accountantscontrole om vast te stellen of de boekhouding wel klopt. Bovendien is het Rode Kruis aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Om het CBF-keurmerk te krijgen moeten we jaarlijks inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Het CBF controleert of de kosten die zijn gemaakt om het geld te werven, binnen de perken blijven. En de belangrijkste controle is natuurlijk die vanuit het publiek: we vinden het belangrijk om de samenleving te laten zien wat we doen en voor wie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze website, voorlichtingscampagnes, ons ledenblad, folders en jaarverslagen.

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

X
- Enter Your Location -
- or -
×