Dossier

Syrië: na jarenlang conflict nieuwe escalatie van geweld

Laatste update: 7 februari 2020

In het noordwesten van Syrië laait het geweld opnieuw op. Sinds begin januari 2020 wordt intensief gevochten in de regio’s Idlib en Aleppo. De impact op burgers is verwoestend: er vallen dodelijke slachtoffers, mensen raken gewond en in de eerste vijf weken van het jaar zijn al 250.000 mensen op de vlucht geslagen.

Humanitaire hulp móét mogelijk blijven

Als gevolg van de jarenlange, intensieve gevechten zijn de vitale voorzieningen in Syrië extreem kwetsbaar. De helft van de Syrische gezondheidsfaciliteiten is niet meer of slechts gedeeltelijk functioneel. Twee miljoen kinderen kunnen niet naar school. Eén op de twee Syriërs is ontheemd geraakt. Vluchtelingen zijn zowel naar het buitenland als binnen de eigen landsgrenzen gevlucht. De staat van het land schetst een donker toekomst-scenario.

“In heel Syrië zijn de humanitaire noden immens, we proberen aan de noden tegemoet te komen in deze ongelofelijk complexe situatie. Er móét ruimte blijven voor humanitaire hulp”, aldus Fabrizio Carboni, ICRC-Directeur Midden-Oosten in Genève.

Dilemma’s

De nieuwe escalatie van geweld stelt mensen voor een dilemma: in Syrië blijven – met alle mogelijke gevolgen van dien – of op zoek gaan naar veiligheid.

Veel Syriërs vluchtten de afgelopen acht jaar naar Europa, maar de meerderheid bleef in Syrië zelf of wordt in de regio (o.a. in Libanon, Turkije, Jordanië) opgevangen. Om de dilemma’s van Syrische vluchtelingen te laten zien maakte het Rode Kruis een interactieve video. Meer daarover lees je hier.

Meer hulp nodig door escalatie

In het gehele land verstrekt het Rode Kruis voedsel, medische en psychosociale zorg. Ook onderhouden we (mobiele) klinieken. Deze nieuwe escalatie in het noordoosten schaadt opnieuw de bevolking. En de Syriërs hadden het al zwaar. Gevolg van het oplaaiende geweld: er is meer hulp nodig. Op dit moment houden we de ontwikkelingen daar scherp in de gaten en schalen de steun op waar nodig.

Help mee! Doneer voor de mensen in Syrië. Daarmee geef je hen praktische steun in de vorm van eerste levensbehoeften, maar ook hoop voor de toekomst. Geef op Giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44).

11,7 mln

mensen in Syrië hebben humanitaire hulp nodig