Dossier

Vluchtelingencrisis Syrië

Laatste update: 7 juni 2018

Alles achterlaten, je voordeur achter je dichtgooien en niet weten of je ooit nog terugkomt. Twaalf miljoen mensen uit Syrië hebben dat de afgelopen zeven jaar gedaan. Dat is meer dan de helft van de hele bevolking.

Een klein deel van de mensen die het land wist te ontvluchten, kun je  tegenkomen in Nederland. De overgrote meerderheid woont in buurlanden als Turkije en Libanon, waar ze het beste van hun leven proberen te maken.

Sommige vluchtelingen proberen over land en zee naar Europa te komen. Een gevaarlijke reis die lang niet altijd goed afloopt.

5.6 mln.

Syriërs zijn gevlucht naar een land in de regio