Word vrijwilliger Doneer

Natuurgeweld raakt wereldwijd steeds meer mensen

Extreem weer komt steeds vaker voor, zowel in Nederland als daarbuiten. Het aantal rampen als gevolg van veranderend klimaat, zoals overstromingen, tropische stormen en extreme hitte, neemt toe. Orkanen en overstromingen worden bovendien heviger. 2021 telt tot nu toe al 318 natuurrampen. Daarvan haalde maar een enkele het nieuws, zoals de aardbeving in Haïti. Van de meeste hoort u niets. Maar ze maken miljoenen mensen afhankelijk van noodhulp.

Zo wordt Zuid-Soedan al voor het derde achtereenvolgende jaar getroffen door zware overstromingen. In Kenia zorgt droogte ervoor dat ruim 2 miljoen mensen te weinig te eten hebben. De Filipijnen vindt elk jaar wel een tyfoon of moessonregen plaats, waardoor mensen steeds opnieuw moeten beginnen.

Wat doet het Rode Kruis?

  • Wij zorgen voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen
  • We delen voedselpakketten uit
  • We verlenen medische zorg
  • We helpen mensen om zich beter voor te bereiden op een volgende ramp

Downloads

Powerpoint Presentatie Natuurgeweld

Download (pdf)

Mogen we rekenen op uw steun?

Met uw gift aan het Rode Kruis helpt u levens te redden.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL83 INGB 0000 0068 68 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag o.v.v. Noodhulp Natuurrampen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Karin Tichelaar

Relatiemanager Stichtingen en Vermogensfondsen 06-12987621