Drenthe
Word vrijwilliger Doneer

Algemeen bestuurder (toezichthoudend) (vrijwillig)

Locatie: Heel Drenthe
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Bestuursfunctie
Solliciteer nu

Het Rode Kruis heeft als missie menselijk lijden te verlichten, leven en gezondheid te beschermen en menselijke waardigheid hoog te houden, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. Om dit waar te maken handelen miljoenen vrijwilligers wereldwijd volgens dezelfde zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis werken volgens het ‘do no harm’-principe en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. De afgelopen jaren zijn de omvang en intensiteit van hulpverlening vanuit het Rode Kruis enorm gegroeid, wat heeft geleid tot een, nog steeds, sterk veranderende organisatie.

Het Rode Kruis in het district (provincie) Drenthe:

– verzorgt evenementenhulpverlening op grote en kleine evenementen
– staat paraat om te ondersteunen in Assen en andere opvanglocaties
– heeft 24/7 een Noodhulpteam paraat staan
– geeft gastlessen op scholen
– heeft 300 enthousiaste vrijwilligers die klaarstaan wanneer ze nodig zijn.

Voor het bestuur in het district Drenthe zijn we op zoek naar een:

Algemeen bestuurder (toezichthoudend) (vrijwillig)

Wat houdt de functie van Algemeen Bestuurslid in?

Als Algemeen Bestuurslid van district Drenthe ben je onderdeel van een driekoppig, collegiaal bestuur. Samen met je collega bestuurders:

· Adviseer je het district op basis van managementrapportages
· Zie je toe op het proces van het opstellen van werkplan, begroting en jaarrekening van het district
· Zie je toe op de inhoud en voortgang van het werkplan, de begroting en jaarrekening van het district
· Fungeer je als sparringpartner voor de districtsmanager
· Ben je op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening
· Kom je ongeveer één keer per maand samen als bestuur.

Als algemeen bestuurder beschik je over de volgende kwaliteiten:

· Je bent een goede adviseur, wat inhoudt dat je goed kan luisteren, doorvragen en samenvatten
· Je bent maatschappelijk betrokken en weet wat er speelt in de provincie
· Je bent een echte verbinder en netwerker
· Je bent bereid en in staat om het Rode Kruis in het netwerk te vertegenwoordigen
· Je weet beleid om te zetten in tactische keuzes
· Je kan moeiteloos hoofd- en deelzaken van elkaar onderscheiden
· Je hebt affiniteit met hulpverlening.

Functie-eisen:

· Affiniteit met en begrip van vrijwilligerswerk
· Ervaring met en kennis van beleidsvorming en strategische processen binnen complexe organisaties
· Je hebt enkele jaren ervaring in een bestuursfunctie.

Wat is de rol van het districtsbestuur bij het Rode Kruis?

Het Rode Kruis in Nederland kent 21 districten met ieder een eigen districtsbestuur. Hoewel het districtsbestuur eindverantwoordelijk wordt beschouwd voor de uitvoering van de hulpverlening, heeft het in de praktijk het karakter van toezichthouder. Daarnaast heeft het bestuur een belangrijke rol als sparringpartner voor de districtsmanager. In het Noorden is er nauwe samenwerking tussen de 3 districten Groningen, Friesland en Drenthe. Gekoppeld aan de verandering die het Rode Kruis doormaakt, zal ook het districtsbestuur en zijn rol de komende jaren aan verandering onderhevig zijn.

Heb je nog vragen of wil je direct reageren?

Spreekt bovenstaande vacature je aan dan komen we graag met je in contact. Stuur je cv en motivatie naar Team Vrijwilligersmanagement, t.a.v. Ilja Feeleüs-Mansveld. E-mail: tvm.noord@rodekruis.nl. Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl.