Word vrijwilliger Doneer

Overdosis drugs of medicijnen

Feest! De lichten flitsen, de muziek blaast door de tent en samen met alle andere festivalgangers dans je alsof je leven ervan afhangt. Plotseling zie je je vriendin naast je op de grond zakken. Wat nu?

Wat stel je vast bij een overdosis drugs of medicijnen?

  • Iemand heeft een overdosis drugs (bijvoorbeeld XTC, GHB, cocaïne) of medicijnen ingenomen.
  • Soms is het slachtoffer (bijna) bewusteloos of zijn er ademhalingsmoeilijkheden.
  • Het slachtoffer kan zeer grote of kleine pupillen hebben, een vreemde huidskleur, buikkrampen, stuipen of is misselijk.
  • Soms kan het slachtoffer bijzonder warm zijn (39°C en hoger).

Wat doe je bij een overdosis drugs of medicijnen?

  • Direct 1-1-2 (laten) bellen bij vermoeden van een overdosis drugs of medicijnen of combinaties van drugs, medicijnen of alcohol (ernstige vergiftiging).
  • Volg altijd het advies van de hulpverleners stipt op.
  • Start reanimatie als het slachtoffer niet meer reageert op aanspreken/schouders schudden en geen normale ademhaling heeft.
  • Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op de zij (stabiele zijligging) omdat er een kans is op braken.
  • Laat het slachtoffer nooit braken en geef ook geen water, melk of andere middelen te drinken, tenzij op uitdrukkelijk advies van een professionele hulpverlener.
  • Als de lichaamstemperatuur te hoog is, is er sprake van een levensbedreigende situatie. Probeer het slachtoffer in een koele omgeving te brengen en begin met afkoelen met natte doeken (doe dit zelf of laat het slachtoffer dit doen) zo mogelijk in combinatie met een ventilator .

Download de gratis EHBO-app

Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing: Met de EHBO-app heb je alle EHBO instructies altijd op zak.

Meer EHBO-tips