Flevoland
Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis in Flevoland

Het Rode Kruis is in Nederland ingedeeld in 23 districten. Flevoland is hier één van. In Flevoland is het Rode Kruis georganiseerd in zes locaties met een overkoepelend district. In deze locaties vinden de meeste activiteiten plaats. Onze regionale organisatie bestaat uit: District en de locaties Almere, Dronten, Emmeloord, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde.

Rode Kruis district Flevoland

Het district helpt de locaties en organiseert regiobrede activiteiten, zoals Bevolkingszorg, Noodhulp en Voorlichting. Ook coördineert het district EHBO-cursussen en zorgt zij voor opleidingen en cursussen voor Bevolkingszorg, Noodhulpteam, portofoongebruik en uitgebreide evenementen­hulpverlening. Voor ondersteuning en continuïteit krijgen de vrijwillige bestuurs­leden hulp van enkele beroepskrachten.

De vrijwilligers van het Noodhulpteam en van Bevolkingszorg komen grotendeels uit de gelederen van de evenementen­hulpverleners van de locaties. Het district heeft zelf ook een team evenementen­hulpverleners. Deze vrijwilligers springen bij als locaties extra mensen nodig hebben voor evenementenhulp.

De districten van het Rode Kruis volgen de indeling van de Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Flevoland is één van onze ‘ketenpartners’. We werken verder nauw samen met de GGD’s, gemeenten en (andere) zorgorganisaties.

Bestuur district Flevoland

Voorzitter Lars Carree
Bestuurder Finance, Planning & Control Paul Vermeulen
Trainee Bestuurder Jongeren Vacature
Algemeen Bestuurder: Geert de Vries

Districtsmanager Natasja Sijffers

Weten welke Rode Kruis-locatie in Flevoland in jouw buurt zit?

Wil je weten bij welke Rode Kruis-locatie jij kunt aankloppen voor hulp of waarbij je kunt solliciteren als vrijwilliger? Vul je postcode in en ga naar de pagina van jouw Rode Kruis-locatie in Flevoland.

Vrijwilligersvacatures in Flevoland