Flevoland
Word vrijwilliger Doneer

Ambassadeur Diversiteit en Inclusie (vrijwillig)

Locatie: Flevoland, Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type: Administratief
Solliciteer nu

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt en dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

In Nederland werken we vanuit 23 districten. Voor het district Flevoland zoeken we een 

Ambassadeur Diversiteit en Inclusie (vrijwillig) 4-8 uur per maand 

Als ambassadeur Diversiteit & Inclusie zet je je in voor een diverser én inclusiever Rode Kruis. Je bent lid van het Team D&I voor het district Flevoland en draag je bij aan het uitvoeren van het Actieplan Diversiteit & Inclusie 2023-2025. De vijf hoofddoelstellingen hiervan zijn: 

1. Het verbeteren van de werving en selectie op het gebied van diversiteit, maar zeker ook het behoud van mensen, met name van mensen met een biculturele achtergrond.  

2. Het borgen van de aandacht voor diversiteit en inclusie in de organisatie. Daarvoor willen we als Team D&I een Diversiteitscyclus in het leven roepen, waarin we op gezette tijden aandacht aan het thema besteden. 

3. In het kader van onderling begrip (inclusie) willen we ook vanuit het Team D&I, samen met het Team Integriteit, mee blijven bouwen aan een sociaal veilig Rode Kruis. We zoeken naar manieren om het onderwerp bespreekbaar te houden en bolwerken open te breken. 

4. Focus houden binnen het brede thema diversiteit en inclusie blijft belangrijk voor behapbaarheid, maar we zien ruimte om de focus iets te verbreden naar ook de Turkse gemeenschap. Daarbij blijft gelden dat we andere groepen en andere dimensies van diversiteit (denk aan gender of fysieke en mentale beperkingen) niet uit het oog verliezen. 

5. We willen diversiteit en inclusie goed doorvertalen naar onze hulpverlening en producten (zoals EHBO opleidingen) – het belang daarvan hebben we gezien tijdens onze inzet voor de bestrijding van de pandemie. 

Wat ga je doen?

• Vanuit de vijf doelstellingen signaleer je binnen je eigen district waar meer aandacht voor diversiteit en inclusie nodig is. Denk aan het werven van nieuwe collega’s, het zorgen voor een inclusieve omgeving of het doorvertalen in de hulpverlening en in andere producten van het Rode Kruis. 

• Je signaleert ontwikkelingen en behoeftes in je eigen district en koppelt die terug naar het landelijke team.  

• Je bouwt mee aan lokale netwerken met organisaties van mensen met een biculturele achtergrond. 

• Je helpt mee met het organiseren van een districtsdiversiteitsdag en levert een bijdrage aan het  diversity proof maken van de (interne en externe) communicatie van het district. 

• Je denkt mee over mogelijkheden om aandacht voor diversiteit en inclusie mee te nemen in andere activiteiten.

Wat vragen we?

• Je bent een creatieve enthousiaste persoonlijkheid en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

• Je ben initiatiefrijk en vindt netwerken en organiseren leuk

• Je hecht vanuit persoonlijke overtuiging aan het belang van diversiteit en inclusie

• Je woont bij voorkeur binnen Flevoland. Je bent per maand 4-8 uur beschikbaar en neemt eens in de zes weken deel aan het (online) teamoverleg. 

• Je onderschrijft de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis (menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid).

Wat bieden we?

• Een team van enthousiaste collega’s.

• De mogelijkheid om je kwaliteiten op vrijwillige basis in te zetten voor de samenleving.

• Een rol als Ambasseur D&I voor het Rode Kruis met regionale invulling werkend in een landelijk team.

• Wij vergoeden gemaakte onkosten en zorgen dat je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent.

Spreekt deze vacature jou aan? Laat het ons vooral weten. Stuur je cv en motivatie per e-mail naar: vacatures.flevoland@rodekruis.nl of gebruik de sollicitatieknop. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op. Wil je eerst meer weten voordat je reageert? Stel je vraag dan aan Nadia Persad, Coördinator Vrijwilligersmanagement Rode Kruis Flevoland, npersad@redcross.nl / 06-421 15 351