Fryslân
Word vrijwilliger Doneer

Haal het Rode Kruis in de klas

Het Rode Kruis Fryslân verzorgt gastlessen en voorlichtingen op scholen. We behandelen diverse thema’s zoals eerste hulp, hulpbereidheid, noodhulp, natuurrampen, maar ook oorlogen en bijbehorende regels. Samen vergroten we de zelfredzaamheid, hulpbereidheid en bewustwording van noden in de wereld bij jouw leerlingen en studenten. 

Wij bieden de volgende gastlessen en cursussen voor het onderwijs:

  • HELP! EHBO skills voor jou (basisonderwijs)
  • Pleisterrace (basisonderwijs)
  • Hero of Humanity (vo en mbo)
  • Regels in tijden van oorlog (vo, mbo, hbo en wo)
  • EHBO cursussen (vo, vso, mbo, hbo en wo)

HELP! EHBO-skills voor jou

Kinderen zijn hele goede en adequate hulpverleners. Ze kunnen mensen in nood herkennen, 112 bellen en de eerste levensreddende handelingen verrichten. Voor het basisonderwijs hebben we het lesmateriaal EHBO-skills ontwikkeld. Er is een lespakket speciaal voor groep 5/6 en een lespakket voor groep 7/8. We stimuleren hiermee het zelfvertrouwen van kinderen om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in geval van nood.! Onze voorlichters zijn stuk voor stuk gecertificeerde EHBO’ers die echt impact maken op de leerlingen. 

Met het lespakket  HELP! EHBO-skills voor jou  ondersteunt het Rode Kruis leerkrachten om het onderwerp eerste hulp te behandelen in de klas. Het materiaal is zo opgebouwd dat leerlingen het grotendeels zelfstandig doorlopen. Na een klassikale start gaan de leerlingen, met behulp van een skilltree, in hun eigen tempo aan de EHBO-skills werken. Van hulp inschakelen tot het behandelen van een brandwond: ze leren het allemaal! Ze oefenen in duo’s en dit maakt het extra leuk en leerzaam. Dit kan worden aangevuld of afgesloten met een gastles van een vrijwilliger van het Rode Kruis.  

Het materiaal is de downloaden via de link: https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/samen-in-actie/onderwijs/basisonderwijs/ehbo-skills-voor-jou/. De voorlichting is gratis, wij vragen hiervoor alleen een vergoeding voor de reiskosten van de vrijwilliger(s).  

Pleisterrace

De Pleisterrace is een nieuw EHBO-spel waarmee kinderen op een speelse en laagdrempelige manier EHBO-kennis en vaardigheden leert. Samen met een Rode Kruis-voorlichter spelen we het spel. De Pleisterrace is een spel voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8). Op een levensgroot speelbord zijn de kinderen zelf de pionnen. Ze leggen een route af en onderweg komen ze van alles tegen: vragen en opdrachten over EHBO, een EHBO-post of het ziekenhuis waardoor ze een beurt moeten overslaan. Met de EHBO-opdrachten verdienen de teams pleisters. Welk team heeft de meeste pleisters verzameld? Zij winnen de Pleisterrace! 

Hero of Humanity

Stel je voor… je bent met vrienden op een festival. Ineens hoor je een harde knal, is er rook en hoor je overal gillende mensen. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet? Dit is één van de dilemma’s die jongeren krijgen voorgeschoteld bij Hero of Humanity. Hero of Humanity is een dilemmaspel gemaakt voor leerlingen en studenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar en sluit aan bij de Burgerschapsuren. Er komen een aantal dilemma’s aan bod waar je (anoniem) op kan stemmen en daarna in de klas bespreekt onder leiding van een voorlichter van het Rode Kruis. Deze gastles  duurt 1 lesuur. De inhoud van de gastles stimuleert studenten na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. 

Regels in tijden van oorlog

In Nederland is er al lang geen oorlog meer. Toch is dit onderwerp erg actueel en heeft iedereen er (in)direct mee te maken. Via kranten, internet, televisie en films wordt u dagelijks geconfronteerd met de verschrikkingen in gewapende conflicten. Tijdens een gastles Humanitair Oorlogsrecht (HOR) staat centraal dat, ondanks de chaos en verschrikkingen, er tijdens een gewapend conflict tóch regels gelden. Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het humanitair oorlogsrecht (HOR) als het Rode Kruis. Dit is niet toevallig. Het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève.  

Het HOR bestaat uit regels die ten doel hebben menselijk lijden tijdens conflicten te beperken en te voorkomen. Burgers mogen bijvoorbeeld niet worden aangevallen en bepaalde wapens zijn verboden. Voor miljoenen mensen zijn deze regels letterlijk van levensbelang. Het Rode Kruis heeft de taak om zoveel mogelijk mensen te vertellen over het HOR en haar werk op dit gebied.   

De gastles is altijd interactief en gericht op de actualiteit. De voorlichting is gratis, maar we vragen wel een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.  Ben je benieuwd naar de regels die gelden tijdens een gewapend conflict? De HOR-voorlichters van het Rode Kruis Fryslan komen graag langs bij jou in de klas (vanaf voortgezet onderwijs) of vereniging om een gastles te geven. 

EHBO cursus – vanaf 12 jaar

In Nederland ligt het percentage dat een EHBO diploma heeft onder de 5%, in landen als Noorwegen is dit percentage maar liefst 95%. Ook in Duitsland is het aantal personen met een EHBO diploma velen malen hoger dan in Nederland, maar liefst 80% van de bevolking in Duitsland heeft een EHBO diploma. Als Rode Kruis willen we graag een verschil gaan maken om dit percentage ook in Nederland te vergroten. Wij als District Friesland willen hier een aanzet toe doen om mogelijkheden tot het behalen van een EHBO-certificaat via scholen bij de jongeren aan te bieden.  

Jaarlijks komen 140.000 jongeren (0-18 jaar) terecht op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Voor jongeren die leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen, komt dat niet alleen nu maar ook later op de werkvloer van pas. Met name voor jongeren die in bepaalde sectoren zoals de bouw terechtkomen, geldt een verhoogd risico op ongevallen. We organiseren EHBO-cursussen op maat en  kunnen de praktijklessen op uw eigen schoollocatie geven. 

Contact

Spreekt één van deze Rode Kruis onderwerpen je aan? We komen graag langs! Neem hiervoor contact met ons op via educatie.friesland@rodekruis.nl of 06-46092295 

Meest recente berichten

Kind & Ontbijt

23 maart 2022

Ga voor een goede start! Het Rode Kruis Fryslân maakt ontbijttassen en brengt deze wekelijks bij ki...

Lees meer