Súdwest Fryslân

Rode Kruis Súdwest Fryslân

Rode Kruis, afdeling Súdwest Fryslân is in 2012 ontstaan door de samenvoegingen van de afdelingen Sneek, Wymbritseradiel, Workum, Bolsward & De Greidhoeke, Wûnseradiel en de Kleine Zuidwesthoek.
De afdeling heeft op dit moment ruim 100 enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de activiteiten van het Rode Kruis. We vinden het belangrijk dat elke vrijwilliger doet waar hij of zij goed in is e​n wat dus past bij jou.

Kennis maken

Onze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vrijwilligers. Het is fijn dat mensen bereid zijn kostbare tijd op te offeren om een verschil te maken voor andermans leven. Voor elkaar, maar ook met elkaar hebben we veel plezier. Wil je een keer kennismaken? We stellen ons graag voor.

Bestuur en andere contactpersonen

Het bestuur zorgt dat alle voorwaarden aanwezig zijn om goed te kunnen werken. Met z’n allen proberen wij actief in te spelen op de ontwikkelingen en de hulpverleningssituaties in onze gemeente. Voor al uw vragen of informatie kunt u terecht bij de secretaris of voorzitter van onze afdeling.​

Jan Arts (06 57 05 93 23) voorzitter
Jan Bootsma (06 27 44 67 23) secretaris, gebouwenbeheer, vakanties
Jaap Boonstra penningmeester
Joke Venema-Hoekstra notulist, assistent coördinator noodhulp
Peter Noor coördinator noodhulp

Kom in contact

Vrijwilliger worden?

Vragen?

Rode Kruis afdeling Súdwest-Fryslân
Selfhelpweg 2
8607 AB Sneek
Telefoon: 0515 423 333 (gebouw)
Telefoon: 06 27 44 67 23 (secretaris)

IBAN: NL 28 RABO 0152681140