Gelderland
Word vrijwilliger Doneer

Haal het Rode Kruis in de klas

Geplaatst op 28 juni 2022

Het Rode Kruis Gelderland verzorgt gastlessen en voorlichtingen op scholen. We behandelen diverse thema’s zoals EHBO, hulpbereidheid, noodhulp, natuurrampen, maar ook oorlogen en bijbehorende regels. Samen vergroten we de zelfredzaamheid, hulpbereidheid en bewustwording van noden in de wereld bij jouw leerlingen en studenten.

Wij bieden de volgende gastlessen voor het onderwijs:

  • HELP! EHBO skills voor jou                          Basisonderwijs
  • De Pleisterrace                                               Basisonderwijs
  • De Woeste Wereld                                        Basisonderwijs
  • Hero of Humanity                                          VO en MBO
  • De Humanity Game                                      VO, MBO, HBO
  • Humanitair Oorlogsrecht                             VO, MBO, HBO, WO (ook interessant voor groepen volwassenen)
  • EHBO Lessen                                                VO, MBO, HBO, WO

HELP! EHBO-skills voor jou

Kinderen zijn hele goede en adequate hulpverleners. Ze kunnen mensen in nood herkennen, 112 bellen en de eerste levensreddende handelingen verrichten. Met het lespakket HELP! EHBO-skills voor jou ondersteunt het Rode Kruis leerkrachten om het onderwerp eerste hulp te behandelen in de klas. Van digitaal lesmateriaal tot een praktijkgerichte EHBO-les.

Deze praktijkgerichte les leert kinderen in de bovenbouw niet alleen de vier stappen van EHBO, maar ook wat je moet doen bij bewusteloosheid, hoe je een verbandje aanlegt en wat je moet doen bij een verstuiking. Deze EHBO-handelingen gaan ze zelf in de klas met hulp van onze Rode Kruis-voorlichters verrichten.

De Pleisterrace

Toch liever een actieve activiteit combineren met kennis over eerste hulp? Dat kan. De spelleiders van Rode Kruis komen graag langs om samen met jouw klas of vereniging de Pleisterrace te spelen. Op een levensgroot speelzeil verzamelen kinderen zo veel mogelijk pleisters door EHBO-opdrachten en vragen te beantwoorden. Inzetbaar voor de middenbouw en bovenbouw.

De Woeste Wereld

Met dijken, duinen en dammen beschermen we Nederland tegen water. Toch kan in de toekomst 60% van ons land overstromen. Klimaatverandering brengt ook andere rampen steeds dichterbij huis zoals extreme droogte, aardbevingen en hitte. Onze gastdocenten vertellen bijvoorbeeld wat we moeten doen bij een overstroming en hoe we overlast tegen kunnen gaan. Wil je zelf aan de slag met dit thema? Download dan ons digitale lesmateriaal over de Woeste Wereld op onze website.

Hero of Humanity

Stel je voor… je bent met vrienden op een festival. Ineens hoor je een harde knal, is er rook en hoor je overal gillende mensen. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet? Dit is één van de dilemma’s die jongeren krijgen voorgeschoteld bij Hero of Humanity. De inhoud van de gastles stimuleert studenten na te denken over hun eigen hulpbereidheid en de keuzes die ze maken. Een interactief programma gemaakt voor leerlingen en studenten in de leeftijd van 14 tot 25 jaar dat aansluit aan bij de Burgerschapsuren. Het duurt 1 lesuur.

De Humanity Game

Welke hulp zet een Rode Kruis noodhulpteam in na een tyfoon op de Filipijnen? Bij de ‘Humanity Game’ kruipen leerlingen in de huid van Rode Kruis-hulpverleners. Aan de hand van indrukwekkende video’s over diverse rampen beoordelen zij welke hulgoederen de mensen in de getroffen gebieden het hardst nodig hebben. Welk noodhulpteam maakt de meeste juiste keuzes? Test het nu en speel De Humanity Game met een Rode Kruis spelleider in de klas op het VO, MBO of HBO.

Humanitair Oorlogsrecht

Het humanitair oorlogsrecht gaat over oorlogvoering en bestaat uit diverse regels. Het doel is simpel: het beperken van de schadelijke gevolgen van een gewapend conflict om zo menselijk lijden te voorkomen. De regels zijn gemaakt om de mensen te beschermen die niet meevechten of kunnen vechten in het conflict.

Benieuwd naar de regels die gelden tijdens een gewapend conflict? De deskundige vrijwilligers van het Rode Kruis komen graag langs bij jou in de klas (vanaf voortgezet onderwijs) of vereniging om een gastles of presentatie te geven.

EHBO lessen – vanaf 12 jaar

Jaarlijks komen 140.000 jongeren (0-18 jaar) terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Voor jongeren die leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen, komt dat niet alleen nu maar ook later op de werkvloer van pas. Met name voor jongeren die in de sectoren zorg en de bouw terechtkomen, geldt een verhoogd risico op ongevallen. In veel sectoren is bovendien een EHBO-certificaat verplicht. We organiseren EHBO-cursussen op maat. We komen langs voor een klassikale cursus in combinatie met een online voorbereiding die jullie zelf al kunnen doen.

Spreekt één van deze Rode Kruis onderwerpen je aan? Stuur een mail voor meer informatie of vraag een gastles aan via: educatie.gelderland@rodekruis.nl

Meest recente berichten