Groningen
Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruisers in de spotlights: Murk Lamminga

Geplaatst op 23 februari 2021

Een nieuw gezicht bij Rode Kruis District Groningen en Drenthe: Murk Lamminga. Sinds november vervangt hij Susan van Geijn tijdelijk drie dagen per week, omdat zij met zwangerschapsverlof is. We belden Murk op en vroegen hem hoe het gaat en waar hij aan werkt. Een tipje van de sluier: het Rode Kruis heeft hem positief verrast én hij doet veel, heel veel!

Toen Murk bij het Rode Kruis startte, liep hij één week met Susan mee. Het doel: zich zoveel mogelijk van haar kennis eigen maken en daarna zelf aan de slag. Omdat ook Frans Mooi – nog zo’n kennisdrager – onze vereniging verliet, was dat een pittige klus voor Murk. Maar, gelukkig is hij wel het type voor een flinke uitdaging. En dus ging hij vol enthousiasme van start als coördinator van interventies rondom Covid in Groningen en Drenthe.

Actief voor de coronateststraten

“Ik mocht me meteen bemoeien met de XL-teststraat in Martiniplaza. Het was hard werken om de bemanning vol te krijgen. Wat ik heel leuk vond was dat ik er heel open in kon gaan en dat alle vrijwilligers zo behulpzaam waren. Als ik hulp vroeg, van ‘hé, help mij eens, ik weet nog niet alles’, dan stond iedereen direct klaar.”

Bijspringen in de zorg

“Eind 2020 kwam tijdens de tweede golf ook de ondersteuning van zorgcentra erbij. De overheid besloot namelijk dat die centra altijd eerst bij elkaar onderling, daarna via het Rode Kruis en uiteindelijk pas bij de overheid konden aankloppen voor hulp. Nou, dat hebben we geweten! Na de kerst stond de telefoon roodgloeiend. Samen keken we hoe het Rode Kruis kon helpen en maakten afspraken. Geweldig dat we inmiddels zeven interventies hebben lopen. Drie verzorgingstehuizen in Groningen en nog eens vier in Drenthe.”

Helpen waar nodig

Hoe het Rode Kruis in die zorgcentra te hulp schiet, verschilt enorm. Murk vertelt: “Elk van die zorginstellingen is uniek en dus verschilt ook onze zorg. Soms ondersteunen we het zorgpersoneel door maaltijden of de schone was rond te brengen. Op andere plekken helpen we zorgpersoneel dat met covid-patiënten werkt met omkleden in veilige zones. Zo kunnen zij sneller weer door. Ook maken onze vrijwilligers geregeld een praatje met bewoners die afgezonderd op hun kamer verblijven. Die persoonlijke aandacht is heel belangrijk nu ze hun familie minder kunnen zien.”

Doorpakken met de jaarwisseling in Emmen

Een bijzondere inzet die Murk mede coördineerde was de nieuwjaarsdag in Emmen. Pas op oudejaarsdag nam Het Leger des Heils daarvoor contact met hem op. Ze hadden een kleine locatie en wilden die graag verplaatsen naar een grote sporthal, zodat ze de ruimte in tweeën konden delen. Hierdoor zou het ook mogelijk zijn om mensen met verhoging of een snotneus op te vangen.

Murk is diep onder de indruk van de inzet van Rode Kruisers: “Dat mensen bereid zijn om op zo’n korte termijn de schouders eronder te zetten: Het Rode Kruis staat er gewoon. De transportafdeling kwam bijeen in Groningen, verzamelde alle spullen en bracht het op 1 januari in alle vroegte naar Emmen. Grappig feitje: ik had me vergist in de tijd. Stonden we daar een uur te vroeg… Dat heb ik die dag nog vaak moeten horen, ha ha!”

Rode Kruisers actief bij de inzet in Emmen.

Een frisse blik

Inmiddels werkt Murk alweer ruim drie maanden bij het Rode Kruis. Hij vindt het vooral leuk dat hij niet gehinderd wordt door enige voorkennis. Hij komt namelijk van buiten, uit het bedrijfsleven. “Het Rode Kruis is best een complexe organisatie, waar je tijd nodig hebt om de mensen en processen te leren kennen. Die tijd heb ik niet altijd, dus soms moet ik improviseren en creatief zijn. Met de hulp van collega’s blijft alles steeds goed lopen, dat vind ik het mooie.”

Momenteel werkt Murk o.a. aan de inzet van vrijwilligers bij de vaccinatiestraten in Groningen en Drenthe. Ook hier blijkt weer: hij doet het nooit alleen. Niet alleen zijn alle betrokken vrijwilligers behulpzaam, ook kan hij voortbouwen op het eerdere werk van Susan en Frans.

OPROEP: help jij mee?

Rode Kruisers houden bij de vaccinatiestraten een oogje in het zeil in de nazitruimte. Murk vertelt: “Zowel in Assen als Martiniplaza krijgen we enorme complimenten van de GGD, dat is heel mooi om te horen. Samen met de GGD hebben we ook naar de toekomst gekeken. Hoe kunnen we zorgen dat er altijd genoeg EHBO’ers zijn? Enkele weken terug hebben we daarom een bijzondere stap gezet naar betaalde inzet. In eerste instantie willen we Rode Kruisers de kans geven hierop te reageren.

Binnenkort openen er nog eens 4 à 5 nieuwe vaccinatielocaties in Drenthe en maar liefst 10 in Groningen. Dat betekent dat er zo’n 30 EHBO’ers per dag nodig zijn. Jouw hulp kunnen we dus goed gebruiken!”

Meehelpen? Of wil je graag meer informatie over de betaalde inzet? Stuur dan een bericht naar dac.groningen@redcross.nl of dac.drenthe@redcross.nl. Of bel met Murk: 06-48407616, Margriet: 06-13855591 of Corine: 06-27834826.

Bekijk meer Rode Kruisers in de spotlight

Rode Kruiser in de Spotlights: Diana Verweij

11 september 2023

Diana Verweij (52) wilde naast haar werk graag iets voor de maatschappij doen en solliciteerde in november 2022 bij het district Groningen. Ze werd Hoofd Bevolkingszorg. Het team Bevolkingszorg is in Groningen verleent hulp aan getroffenen van een crisissituatie, bijvoorbeeld bij een ontruiming van een appartementencomplex. In haar functie houdt ze het team Bevolkingszorg bij elkaar en monitort ze het welzijn van de vrijwilligers.

Lees meer

Rode Kruiser in de Spotlights: Yang Soo Kloosterhof

13 juli 2023

Volgend jaar april is het weer tijd om te kiezen voor de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt de districten en beslist onder andere over de strategie van het Rode Kruis. Yang Soo Kloosterhof zit namens het district Groningen in de Ledenraad. Hij was voor zijn benoeming lid van het districtsbestuur en werd drie jaar geleden gevraagd om zich kandidaat te stellen. Na een bewogen termijn, met uitdagingen op het gebied van de corona- en vluchtelingencrisis, neemt hij afscheid van de Ledenraad, en is er volgend jaar ruimte voor een nieuw lid. Opgetogen vertelt hij over wat de Ledenraad doet en wat zijn belangrijkste taken zijn.

Lees meer
Rode Kruiser in de Spotlights

Rode Kruiser in de Spotlights: Bea de Vries

8 juni 2023

Bea is in het dagelijks leven werkzaam als bestuurssecretaresse voor de Regionale Loodsencorporatie. Daarnaast is ze actief bij het Rode Kruis als Coördinator Hulpverlening bij Locatie Centraal Groningen. De maritieme sector is een mannenwereld, en haar werk soms solitair. Het sociaal en maatschappelijk actief zijn bij het Rode Kruis houdt haar in balans.

Lees meer