Groningen
Word vrijwilliger Doneer

Noodhulpteam Noord-Nederland

Bij een natuurramp, groot ongeval of brand kan het noodhulpteam van het Rode Kruis worden ingezet om medische ondersteuning te bieden. Elke veiligheidsregio in Nederland heeft tenminste één noodhulpteam, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar is.

Hoe worden we opgeroepen?

Elk teamlid krijgt een pager. Dit is een apparaat dat aan de broekriem gedragen kan worden en meldingen weergeeft wanneer een incident zich voordoet. Binnen elk werkgebied is een aantal locaties aangewezen als opkomstlocaties, locaties met voldoende parkeerruimte, die goed vanaf grote wegen te benaderen zijn. Ons voertuig en de teamleden verzamelen zich bij een oproep op die opkomstlocatie. Een opkomstlocatie noemen we ook wel een uitgangsstelling (UGS).

Bij een oproep begeeft het team zich zo snel als veilig kan naar de opkomstlocatie die in de pager vermeld staat. Op deze opkomstlocatie zal de teamleider het verzamelde team voorzien van een briefing. Vervolgens vertrekt het team naar de ongevalslocatie.

Waar bestaat een noodhulpteam uit?

Elk ingezet noodhulpteam bestaat uit een chauffeur, een teamleider en twee tot zes teamleden. Binnen het team kent ieder zijn rol en is iedereen goed op elkaar ingespeeld. Zo kunnen we efficiënt en nauwkeurig zo veel mogelijk mensen helpen.

Teamlid

Ieder teamlid wordt opgeleid om te prioriteren. Het teamlid scheidt daarbij de gewonden en niet-gewonden van elkaar en plaatst ze in volgorde waarin ze geholpen moeten worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ABCDE-methodiek. Dit is een methode om gestructureerd de verwondingen van een hulpvrager te beoordelen. Een teamlid wordt ook opgeleid om levensreddend te handelen en behandeling op de verzorglocatie op te starten.

De opleiding tot teamlid duurt ongeveer vier maanden, waarbij de praktijklessen veelal in het weekend en in de avonduren plaatsvinden. Een teamlid wordt eerst opgeleid tot EHBO’er. Daarna volgen trainingen in de evenementenhulp en noodhulp. De teamleden krijgen maandelijks bijscholingen om kennis en kunde paraat te houden.

Chauffeur

Een chauffeur bij het noodhulpteam wordt opgeleid om het team veilig van opkomstlocatie naar ongevalslocatie te brengen. De chauffeur krijgt een opleiding om het noodhulpvoertuig als voorrangsvoertuig door het verkeer te manoeuvreren. Onze wagens zijn daarom uitgerust met blauwe zwaailichten en sirene.

Bij een oproep rijdt de chauffeur naar het noodhulpvoertuig toe, om deze vervolgens naar de opkomstlocatie te brengen. Hier verzamelt het team zich en vertrekt vervolgens richting de ongevalslocatie. Tijdens een inzet is de chauffeur verantwoordelijk voor het beheer van de materialen.

Teamleider

De teamleider is de spil in het web van het noodhulpteam. Wanneer zich een incident voordoet, stuurt de teamleider het noodhulpteam aan. Hij of zij zorgt voor een goede werksituatie, waarbij de teamleden ondersteund en gecoacht worden. Daarnaast is communicatie één van de belangrijkste werkzaamheden van de teamleider. Goede samenwerking binnen het team, maar ook met ketenpartners zoals de ambulancedienst en brandweer is essentieel voor een goede hulpverlening.

Buiten de incidenten om verzorgen de teamleiders verdiepings- en verbredingslessen, om het team voor te bereiden op het volgende incident.

Wat doen we bij een inzet?

Tijdens de rit naar de incidentlocatie zal de teamleider zo veel mogelijk informatie opvragen bij de meldkamer. Zo kan de teamleider een plan bedenken en rollen verdelen binnen het team.

Eenmaal aangekomen op de locatie zal de teamleider als eerste informatie in winnen bij de ambulancedienst. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld ‘wat is de situatie ter plaatse?’, ‘hoeveel gewonden zijn er en hoe zijn ze eraan toe?’, ‘waar kunnen we de ambulancedienst bij ondersteunen?’ en ‘wat wordt de rol van het noodhulpteam bij dit incident?’. Het noodhulpteam is voorbereid en toegerust op het beoordelen en behandelen van gewonden die nog wel zelfstandig kunnen lopen. In vakjargon noemen we dat T3-slachtoffers.

Deze T3-slachtoffers zijn door de ambulancedienst als zodanig beoordeeld. Het is echter van belang dat slachtoffers continu beoordeeld wordt, iemands gezondheid kan immers verbeteren of verslechteren. Daarom voert het noodhulpteam opnieuw een prioritering uit. Als op dat moment blijkt dat iemand is verslechterd, kunnen we iemand naargelang de situatie overdragen aan de ambulancedienst, of zelf behandelen.

Het team beoordeelt dus of een slachtoffer inderdaad door ons behandeld kan worden, hoe snel ze hulp nodig hebben en voert vervolgens de benodigde hulpverlening uit.

Na de inzet evalueert het noodhulpteam intern en evalueert het team met de andere betrokken hulpverleningsorganisaties hoe de inzet verliep en of er leerpunten zijn.

Voertuig en materiaal

Ieder noodhulpteam heeft de beschikking over een speciaal ingerichte Volkswagen Transporter. In dit voertuig is plaats voor een chauffeur, een teamleider en zes teamleden. Daarnaast vervoeren we in het noodhulpvoertuig een tent, verbandmateriaal, bloeddrukmeters en stoelen.

Meest recente berichten