Groningen
Word vrijwilliger Doneer

Hulpverlener Bevolkingszorg

Locatie: Groningen, Nederland
Tijd: 0-4 uur per week
Type:
Solliciteer nu

Het Rode Kruis is dé noodhulporganisatie van Nederland. Het Rode Kruis opereert als noodhulporganisatie aanvullend aan de overheid en heeft een vaste plaats in de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wil jij ook klaar staan voor mensen in een noodsituatie? Hun eerste aanspreekpunt zijn, praktische hulp en een luisterend oor bieden? Word dan vrijwilliger bij het Rode Kruis. 

Functie

Het team Bevolkingszorg treedt op bij calamiteiten als ondersteuning van gemeenten en veiligheidsregio’s bij hun bevolkingszorgtaken. Het Rode Kruis staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden van getroffen burgers. Denk bijv. aan de begeleiding en verzorging van bewoners die halsoverkop hun t(e)huis moeten verlaten. 

Hierbij wordt altijd geprobeerd om de getroffenen zoveel mogelijk zelf grip te geven op de eigen situatie door het bieden van handelingsperspectieven om zelfredzaamheid te vergroten. Samen met je collega-vrijwilligers zorg je voor een veilige, rustige en overzichtelijke omgeving voor de bewoners in tijden van hectiek en stress. 

De functie is vrijwillig en onbezoldigd. Voor alle vrijwilligersfuncties is het Vrijwilligersreglement van toepassing. Deze is te vinden op intranet bij Vrijwilligersmanagement. 

Positie in de organisatie

Je maakt als Hulpverlener Bevolkingszorg deel uit van een afdeling of een district. Tijdens een inzet, in de ‘warme’ fase, werk jij in teamverband en wordt jij aangestuurd door de Teamleider Bevolkingszorg. In de ‘koude’ fase is het Hoofd Bevolkingszorg verantwoordelijk voor het team en jouw contactpersoon.

Beschikbaarheid en locatie

Tijdens een noodsituatie is het belangrijk dat hulpverleners zo snel mogelijk worden gealarmeerd. Als Hulpverlener Bevolkingszorg kan jij 24/7 telefonisch gealarmeerd worden voor een inzet binnen of buiten jouw woonplaats. Na het accepteren van een oproep ben jij in de gelegenheid om direct (met eigen vervoer) naar de inzetlocatie te komen. Afhankelijk van de duur van en de eisen aan de inzet wordt gewerkt met (wissel)diensten. 

Taken

De Hulpverlener Bevolkingszorg: 

 • ondersteunt bij het inrichten van een locatie waar getroffenen terecht kunnen voor informatie/opvang/distributie van primaire levensbehoeften; 
 • bevordert een veilige en rustgevende omgeving voor de getroffenen en werkt zelf op een veilige manier; 
 • signaleert de hulpbehoefte en springt daar adequaat op in; 
 • behartigt de belangen van getroffenen, registreert hulpvragen en
  geeft terugkoppeling; 
 • begeleidt kinderen, ouderen en minder validen waardoor zij passende
  hulp ontvangen; 
 • bevordert contactherstel van de getroffenen met hun dierbaren; 
 • bevordert zelfredzaamheid van getroffenen; 
 • begeleidt sociale en recreatieve activiteiten op een opvanglocatie; 
 • geeft praktische informatie aan getroffenen op een opvanglocatie; 
 • draagt zorg voor mensen die eerste hulp nodig hebben (EHBO); 
 • begeleidt getroffenen bij evacuatie en tijdens het vervoer naar een
  andere locatie; 
 • verplaatst materialen en deelt informatie tussen verschillende locaties; 
 • werkt onder leiding van de Teamleider Bevolkingszorg en is zich ervan
  bewust dat de regie bij een inzet bij de gemeente ligt.

Houding en gedrag

De Hulpverlener Bevolkingszorg:

 • onderschrijft de gedragscode en de grondbeginselen van het Rode Kruis en draagt deze uit; 
 • is zich bewust van eigen bekwaam- en bevoegdheden en de grenzen daarvan; 
 • heeft een hulpverlenende instelling en gaat empathisch om met getroffenen; 
 • stelt zich professioneel op en heeft een representatieve uitstraling; 
 • gaat zorgvuldig om met pers en sociale media.

Functie eisen

De Hulpverlener Bevolkingszorg heeft de fysieke en mentale conditie om de beoogde werkzaamheden uit te kunnen voeren, samen met de volgende competenties: 

 • Flexibiliteit: kan met improvisatievermogen en een hands-on mentaliteit werken in veranderende omstandigheden. 
 • Samenwerken: kan goed samenwerken en afstemmen (in een team en met andere partijen). 
 • Betrokkenheid: heeft inlevingsvermogen, toont begrip voor het verhaal en de emoties van anderen, neemt de tijd en biedt een luisterend oor. 
 • Stressbestendigheid: kan omgaan met onverwachte situaties en ernstige situaties tijdens een ramp of incident. Blijft rustig en is in staat de hulpvrager gerust te stellen. 
 • Integriteit: behandelt anderen met respect en is zich bewust van de voorbeeldfunctie als hulpverlener.

Opleiding en ervaring

De Hulpverlener Bevolkingszorg: 

 • kan de lesstof minimaal op MBO begrijpen en toepassen. 
 • heeft de volgende modules (online) van het Rode Kruis gevolgd of is
  bereid deze binnenkort te volgen:
  • Welkom bij het Rode Kruis 
  • Grondbeginselen van het Rode Kruis 
  • Mentale Eerste Hulp 
 • heeft een geldig Rode Kruis certificaat ‘Uitgebreide EHBO’ of gelijkwaardig. 
 • heeft een geldig Rode Kruis certificaat ‘Basiscursus Bevolkingszorg’. 
 • voldoet aan de bijscholingen conform de leerroute Bevolkingszorg. 
 • heeft de nodige aanvullende kennis (e-module en oefening) indien de hulpverlener ook taken moet kunnen uitvoeren bij de distributie van primaire levensmiddelen of het verplaatsen van mensen. 


Wat biedt het Rode Kruis?

Deze functie biedt je de mogelijkheid om maatschappelijk betekenisvol te zijn, het is zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk. Naast de benodigde training vooraf is er ruimte voor het volgen van andere trainingen en bijeenkomsten. Er wordt een vrijwilligersovereenkomst met je afgesloten. Je bent verzekerd gedurende je inzet voor het Rode Kruis. 


Aanvullende informatie

Je moet als Hulpverlener Bevolkingszorg over een Rijbewijs A of B (E achter B en/ of C is pre) en een auto beschikken of een andere mogelijkheid om 24/7 binnen 1 uur naar een inzetlocatie te komen. Je bent mobiel bereikbaar (uitgangspunt is 24/7). Je bent bereid om buiten de eigen woonplaats op te treden Voor deze inzet is een VOG vereist.