Groningen
Word vrijwilliger Doneer

Woonbegeleider – Vluchtelingen opvang

Geplaatst op 03 augustus 2022
Locatie: Groningen, Nederland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type:
Solliciteer nu

Het Rode Kruis helpt bij de opvang van vluchtelingen. Dit doet het Rode Kruis onder andere door het invullen van diverse functies. Vanwege de aard, omvang, duur en gewenste continuïteit van deze functies worden deze door beroepskrachten uitgevoerd. Daarom zijn wij per direct op zoek naar:

Woonbegeleider – Groningen

Plaats in de organisatie

Je komt in dienst via een uitzendovereenkomst bij uitzendbureau EP92 en draagt met trots de kernwaarden van het Rode Kruis uit. Je wordt door het Rode Kruis ingezet op een lokale opvanglocatie. Daar ontvang je leiding van de locatie coördinator waarbij het Rode Kruis zorgt voor de planning. Voor administratieve vragen kan je terecht bij jouw contactpersoon bij EP92.


Doel van de functie en inhou
d

De woonbegeleider is verantwoordelijk voor de opvang en de begeleiding van vluchtelingen gedurende het verblijf op de locatie. Als woonbegeleider ben je het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. De begeleider draagt bij aan een veilig en leefbaar woonklimaat en creëert in samenwerking met de collega’s van de locatie een centrum waarin vluchtelingen gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als begeleider motiveer je vluchtelingen om actief bij te dragen aan de leefbaarheid op de locatie binnen de kaders van de organisatie en methodes.


Individueel begeleiden vluchtelingen

Als woonbegeleider begeleid je de vluchtelingen bij het vinden van een passende woongelegenheid op de locatie en je geeft algemene informatie rondom procedures. Daarnaast begeleid je de vluchteling en ondersteun en stimuleer je toekomstgerichte acties, je stuurt op gedrag en escaleert indien noodzakelijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat jij je kunt verplaatsen in de belevingswereld van de vluchtelingen maar ook in staat bent om hen aan te spreken op hun gedrag. Je hebt een belangrijke informerende en rapporterende taak naar collega’s en ketenpartners.


Interne afstemming en samenwerking

Binnen de opvanglocatie zal je samenwerken met gelijkgestemde woonbegeleiders en locatie coördinatoren. Het is van belang dat deze medewerkers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen ten aanzien van de locatie en de (specifieke) afspraken die zijn gemaakt met de vluchtelingen. De teams kunnen zeer snel van samenstelling wisselen bij krimp of groei. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van samenwerken en het elkaar informeren. Daarnaast vraagt het om de nodige flexibiliteit omdat geen enkele vluchteling of situatie hetzelfde is.


Functie eisen

Iedereen die voor het Rode Kruis werkt onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis. Verder herken jij je in de volgende punten:

 • Mbo-4 werk- en denkniveau
 • Kennis van de taak, de situatie in Oekraïne en de werkwijze van het Rode Kruis
 • Beheersing van gesprekstechnieken en interculturele communicatie
 • Ervaring met MS office

Bij voorkeur heb je ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:

 • Hulpverleningsprocessen
 • Kwetsbare groepen


Competenties

 • Cultuursensitief
 • Luisteren
 • Initiatiefrijk
 • Communicatieve vaardigheid
 • Flexibiliteit


Werktijden

 • Er wordt een minimale beschikbaarheid gevraagd van 24 uur per week
 • Dag-, avond- en weekenddiensten


Wat bieden we jou

 • Salaris via het uitzendbureau EP92 van €18,68 bruto per uur
 • Uitzendovereenkomst via EP92
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Reiskostenvergoeding en vakantiegeld
 • Een werkomgeving waar de mens centraal staat


Reacties

Je sollicitatie ontvangen we graag z.s.m. via Solliciteren. De vacature blijft openstaan totdat er geschikte kandidaten gevonden zijn. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht via werving.landelijk@redcross.nl
 

Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen. Het overleggen van een VOG maakt deel uit van de procedure.

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.  


Het Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.


Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl , op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld