Hollands Midden
Word vrijwilliger Doneer

Els en Cor hebben afscheid genomen van hun bestuursfunctie

Geplaatst op 23 december 2021

Dit jaar hebben zowel Els Wardenaar als Cor Kiers afscheid genomen van hun bestuurdersrol bij de afdeling Leiden e.o. Els na twee termijnen als Secretaris en Cor na 10 jaar als bestuurslid Nood- en Evenementenhulp. In dit dubbelinterview uit de nieuwsbrief van het District Hollands Midden nemen zij ons mee in hun ervaringen.

 
Waarom het Rode Kruis?

Cor heeft vanuit zijn professie bij de marine zijn EHBO gehaald. Hij vond het belangrijk om praktijkervaring op te doen en heeft zodoende gekozen om vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis te doen. Eerst in Den Haag en vervolgens in Leiden. Uiteindelijk waren er allerlei gaten zoals bij de planning en het ondersteunen van het glazen huis Leiden in 2011 en is Cor gevraagd dit te dichten. Uiteindelijk resulteerde dit in een bestuurdersrol.

Na een fulltimebaan als secretaris en directeur bij een landelijke ziekenhuisorganisatie gewerkt te hebben, was Els uiteindelijk op zoek naar een invulling in haar vrije tijd. Via een vriendin werd zij geattendeerd op het Rode Kruis en zag ze de vacature secretaris bestuur afdeling Leiden. Hier kon zij haar deskundigheid en ervaring goed in zetten. Els geeft aan dat vooral de spin in het web zijn en deelnemer van het dagelijks bestuur haar interesse heeft gewekt. Zij zou het iedereen aanraden!

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren hebben ze veel ontwikkelingen meegemaakt. Van een eilandencultuur naar meer Nationaal. Cor geeft aan dat in het begin iedere afdeling zijn eigen winkel had. In 2014 veranderde de juridische structuur, daarvoor was iedere afdeling nog een eigen rechtspersoon. Meer veranderingen kwamen er vanuit het Verenigingskantoor waarbij gekeken werd naar een andere structuur, waaronder de Strategie 2020. De verschillende districten kregen een andere positie en ook meer bevoegdheden over de begroting en de jaarrekening. De districten omvatten hetzelfde gebied als de veiligheidsregio’s.

Een ander effect hiervan was dat het Rode Kruis zich ging positioneren als Noodhulp organisatie. Els en Cor geven aan dat de sociale activiteiten georganiseerd vanuit de afdeling niet meer pasten binnen het beleid van het Rode Kruis. Denk hierbij aan de brei- en naaiclub, taalles en het sociaal vervoer. Eigenlijk was er binnen het Rode Kruis ook sprake van twee verschillende culturen, te weten de hulpverleners en de welzijn verleners. Op het moment dat het verzoek binnenkwam om Voorschoten onder te brengen naar Leiden is ook meteen besloten met een start om de sociale activiteiten af te stoten. De welzijn vrijwilligers en de activiteiten werden overgedragen aan welzijnsorganisaties. Zoals ook uiteindelijk de taallessen elders zijn ondergebracht waar Els de voortrekker in was. 

Interessant

Alle veranderingen maakten het voor Els en Cor juist interessant. Je groeide zo ook mee in de organisatie. Er werden steeds hogere eisen gesteld en hoe fijn is het om hier als bestuurslid aan te kunnen bijdragen. Els en Cor hebben vaak de vraag gesteld of dit nog wel te doen is voor een vrijwilligersorganisatie? Het behelst gewoon een professionele organisatie die evenementen doet. Cor heeft hier ook een belangrijke rol in gespeeld samen met de voorzitter, coördinatoren en de vrijwilligers.

Van zo’n 150 evenementen in het begin naar ongeveer 500 evenementen in het afgelopen jaar. Mede dankzij een uitgebreid netwerk en ook door veel taken thuis op te pakken. De band met de vrijwilligers is heel sterk en dat helpt ook om dit met elkaar neer te zetten.

Bestuursleden binnen de afdeling Leiden hebben zo mogelijk ook hun EHBO diploma en zijn ook Evenementenhulpverlener. Het draaien van diensten zorgde er ook voor om te weten wat er allemaal speelt en dit helpt ook bij het goed invullen van de bestuurdersrol.

Een ander item wat hierbij geholpen heeft is om uiteindelijk een goed systeem te hebben om processen te registreren. Cor heeft samen met Niels op ICT-gebied de voortrekkersrol genomen. Daarnaast geeft Els aan dat in eerste instantie iedere afdeling zijn eigen systeem had om zijn administratie bij te houden. Uiteindelijk zijn landelijk Exact Online en TOOLS geïmplementeerd om dit proces ook meer te stroomlijnen.

 
Vluchtelingencrisis

Deze activiteiten vooral bij de afdeling Leiden blijven zowel Els als Cor in hun herinnering. De vraag was of zij als grote afdeling binnen het District Hollands Midden hier een rol in konden pakken. Dit heeft ertoe geleid dat Cor de planning samen met het district heeft opgepakt. De vraag was zo dringend dat zij hier volmondig ja op hebben gezegd. Een crisissituatie waarbij 24/7 dienst werd gevraagd, steeds weer werd de noodopvang ergens anders in het district gehuisvest. Dit hoorde je dan ook op het laatste moment. Iedereen heeft zich hiervoor ingezet om te zorgen voor de invulling van de planning.

COVID

Het jaar dat Els en Cor afscheid zouden nemen stond in het teken van het 150 jaar bestaan van de afdeling. Feestelijk zou er afscheid worden genomen maar COVID heeft dit allemaal veranderd. Cor heeft het DAC ondersteunt met de planning en vanuit het bestuur werden de lopende zaken beheerd. Net hadden nieuwe vrijwilligers zich gemeld en hoe kunnen we deze binnen boord houden, maar ook de huidige vrijwilligers. Risicogroepen die geen vrijwilligerswerk op kunnen pakken.

Cor en Els hopen dat de zichtbaarheid van het Rode Kruis Nationaal groter wordt. Op landelijke schaal is dit onvoldoende zichtbaar terwijl wij zoveel meer kunnen. Denk hierbij aan het inzetten van vrijwilligers in de zorg. Wat nu zo hard nodig is. En maak gebruik van de oudere vrijwilligers, die op andere taken betrokken kunnen blijven. Houd ze vast. Voorbeelden zijn het opzetten van teststraten en eventuele administratieve taken, zoals nu ook plaats heeft gevonden in Den Haag.

Tot slot

Zowel Els als Cor zijn dan wel gestopt met hun bestuursfunctie maar hebben zeker nog geen afscheid genomen van het Rode Kruis. Cor richt zich nu ook als vrijwilliger bron en contactonderzoek. In 2021 zit Cor 40 jaar bij het Rode Kuis.

Els blijft vrijwilliger en Evenementenhulpverlener, daarnaast zet zij zich ook in voor andere bestuursfuncties en commissariaten bij andere maatschappelijke organisaties. Vervelen doet zij zich dan ook zeker niet.

Tot slot willen Els en Cor aangeven aan alle vrijwilligers om goed voor elkaar te zorgen en op elkaar te letten. Bovenal hou vol en hou je vaardigheden erin. De afgelopen jaren zijn er veel mooie dingen gebeurd en zij verwachten dat dit in de toekomst ook zeker weer gaat komen. Het districtsbestuur bedankt Els en Cor voor hun enorme inzet!

Meest recente berichten