Hollands-Midden
Word vrijwilliger Doneer

Locatiecoördinator Hulpverlening Leiden

Geplaatst op 20 juli 2022
Locatie: Leiden, Nederland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Vrijwilligerswerk
Solliciteer nu

Het Rode Kruis, dat zijn we allemaal. Met elkaar zijn we een wereldwijd netwerk van mensen. Een collectief dat samenwerkt met een doel: mensen in nood helpen. Zonder vrijwilligers is het Rode Kruis nergens. Als vrijwilliger sta jij er wanneer dat nodig is, want in tijden van nood staat niemand alleen.

Het Nederlandse Rode Kruis biedt:

 • De kans om met je team lokale Rode Kruis activiteiten te initiëren en te coördineren
 • Wij geloven erin dat het belangrijk is jezelf te blijven ontwikkelen. Daarom bieden we je talloze opleidingen en trainingen aan, met officiële certificaten.
 • Het staat niet alleen goed op je cv, ook kan je doorgroeien en bij verschillende projecten aan de slag zodat je jezelf blijft uitdagen en andere inspireert.
 • Natuurlijk vergoeden wij je reiskosten en andere onkosten
 • Een sociale en warme omgeving met een groot vrijwilligersnetwerk
 • Naast zingevend werk, is er ook tijd voor ontspanning! We organiseren regelmatig leuke evenementen en borrels waarbij plezier voorop staat!

Wat ga je doen?

Als Locatiecoördinator Hulpverlening heb je een sleutelfunctie binnen alle lokale activiteiten van het Rode Kruis.  Locaties binnen het district hebben als primaire taken:

 • verantwoordelijkheid voor de uitvoering van lokale hulpverlening en contacten met hulpvragers, volgens de strategie en richtlijnen van het Rode Kruis en districtsbestuur.
 • fungeren als platform voor informatie- en kennisdeling, het verhogen van de vaardigheden voor de hulpverlening door opleidingen, trainingen etc. te organiseren (ook voor derden).
 • ontwikkelen en onderhouden van lokale netwerken met het oog op hulpverlening, samenwerking met relevante (keten)partners, doorverwijzing etc.
 • signaleren van lokale noden / behoeften aan hulpverlening, koppelen aan landelijke strategie NRK
 • bijdragen aan het vrijwilligersmanagement, voeren van gesprekken en mede zorgen voor bekwame teamleiders
 • lokale fondsenwerving in overleg met de districtsmanager en conform landelijke NRK richtlijnen.

Taken Locatiecoördinator Hulpverlening

 • Coördineert (een juiste uitvoering van) de diverse hulpverleningsactiviteiten van de locatie conform de richtlijnen van het NRK.
 • Zorgt voor een juiste match tussen vrijwilligers en activiteiten zoals de Evenementenhulp.  Houdt overzicht van gekwalificeerde mensen en benodigde materialen.
 • Enthousiasmeert, begeleidt, ondersteunt, waardeert vrijwilligers op groeps- en individueel niveau.
 • Heeft c.q. onderhoudt een voor zijn/haar portefeuille relevant netwerk binnen het werkgebied van de locatie.
 • Heeft zicht op de hulpvragen in het werkgebied.
 • Neemt deel aan locatieoverleg en het overleg binnen het district op het gebied van hulpverlening; heeft nauw contact met de DM en de CHV (Coördinator Hulpverlening).
 • Draagt zorg voor een juiste administratieve afhandeling rondom de hulpverleningsactiviteiten van de locatie.
 • Stuurt collega-coördinatoren aan

Profiel Locatiecoördinator Hulpverlening

•             Onderschrijft de grondbeginselen en de strategie van het Rode Kruis.

•             Heeft affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk; aantoonbare belangstelling en betrokkenheid.

•             Beschikt over relevante kennis voor deze portefeuille.

•             Is communicatief vaardig, spreekt duidelijk verwachtingen uit t.a.v. wat moet gebeuren, hoe, wanneer en met wie. Is integer en een voorbeeld in houding en gedrag.

•             Kan goed samenwerken, heeft een brede blik en is besluitvaardig met inachtneming van districtsafspraken en het organisatiebelang van het NRK

•             Beschikt over organisatorische vaardigheden en signaleert en deelt zorgen en kansen

•             Is een verbinder van vrijwilligers binnen de locatie, weet anderen te inspireren en motiveren en straalt enthousiasme uit.

Plaats in de organisatie

De hulpverlening van het Rode Kruis wordt georganiseerd door lokale eenheden, in samenwerking met het district (= veiligheidsregio) en de stakeholders in het district.  Het districtsbestuur monitort en faciliteert de hulpverlening binnen het district.   De districtsmanager (DM) is operationeel verantwoordelijk en werkt daarom nauw samen met de locatiecoördinatoren. In Hollands Midden werken we met locatiecoördinatoren voor de portefeuilles Algemeen, Hulpverlening, Vrijwilligers, Opleidingen en Financiën. Een locatiecoördinator werkt periodiek samen in districtsbrede werkgroepen in het kader van gezamenlijke inzet van vrijwilligers en middelen en leren van elkaar.

Geïnteresseerd?

Volg je hart en reageer nu. Vertel meer over jezelf, je ervaring en motivatie. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Wil je reageren? Druk dan op de sollicitatieknop!

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Districtsmanager Linda Beimer, 06-34493849. Mensen met een migratieachtergrond worden in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

Solliciteer nu

Linda Beimer via 06-34493849