IJsselland
Word vrijwilliger Doneer

4 en 5 mei 2024: Vrijwilligers herdenken en verlenen hulp

Geplaatst op 06 mei 2024

Op 4 mei hangt elk jaar overal in Nederland de vlag halfstok. Dan staan wij in ons land stil bij alle oorlogsslachtoffers, uit het verleden en het hier en nu. Ook in ons district herdenken onze vrijwilligers én zetten zij zich in tijdens Dodenherdenkingen. En op Bevrijdingsdag vieren we onze vrijheid. Dan staan onze vrijwilligers eveneens klaar om hulp te verlenen. Ook dit jaar.

In ons district vond er een aantal evenementen plaats op 4 en 5 mei 2024. Zo zetten onze vrijwilligers zich op 4 mei in bij herdenkingen in Staphorst, Raalte en Deventer. Ook op Bevrijdingsdag stonden vrijwilligers klaar op verschillende evenementen in het district.

Herdenken

Op sommige locaties namen vrijwilligers ook deel aan de herdenking. Zo legde een vrijwilliger van Rode Kruis Vechtdal samen met een vrijwilliger van Rode Kruis Twenterand een krans bij het oorlogsmonument in Den Ham. En vrijwilligers van Rode Kruis Salland-Midden legden bij het monument in Raalte een krans én 22 witte rozen: namens elke vrijwilliger van de locatie een roos. Met de witte rozen betoonden zij eer aan de Rode Kruis-medewerkers die het afgelopen jaar wereldwijd tijdens hun inzet het leven lieten.

4-mei-Dodenherdenking-Vechtdal

Gedicht

Noura Al Moghrabi is vrijwilliger bij Rode Kruis Salland-Midden. Zij schreef het volgende gedicht ter ere van de Rode Kruis-medewerkers die wereldwijd zijn omgekomen tijdens hun inzet als hulpverlener:

To the 61 who left our world to become shining stars in the sky,
those who sacrificed their lives to help people,
those who were steadfast and determined until their last breath,
those who paid their blood, tears, and sweat to perform their mission to the fullest.

To the 61 stars that were always ready to extend a helping hand to others and to give hope,
those who left a mark that time will not be able to erase.

To those stars, I would like to say …
Not all languages of the world will be able to eulogize your souls.
Not all words can express the extent of gratitude we have in our hearts for what you have done.
With our deep sadness, we promise that your efforts will not be in vain.
The people you gave your lives to will rise up and continue the journey.
The candles that you lit for us will illuminate the long road and will never go out.
We will tell the generations about your courage, and we will follow in your footsteps.

So to the souls who went to embrace the clouds of the sky, where there is no war, injustice, or sadness….
At the end of every dark tunnel, there is always light … and your memory will always guide us to that light!

From the bottom of our hearts … Thank you so much!

Vertaling:

Tegen de 61 die onze wereld verlieten om stralende sterren te worden aan de hemel,
zij die hun leven opofferden om mensen te helpen,
zij die klaarstonden en standvastig waren tot hun laatste adem,
zij die betaalden met hun bloed, zweet en tranen om hun missie voluit te vervullen.

Tegen de 61 sterren die altijd klaarstonden om anderen een helpende hand te bieden en hoop te geven,
zij die een markering achterlieten die de tijd niet kan wissen.

Tegen deze sterren zou ik willen zeggen …
Met alle talen van de wereld zullen we jullie zielen niet genoeg kunnen loven.
Woorden schieten tekort om de oneindige dankbaarheid in onze harten voor wat jullie hebben gedaan te uiten.
In onze diepe droefheid beloven we dat jullie daden niet voor niets zijn geweest.
De mensen voor wie jullie je leven gaven zullen opstaan en hun reis voortzetten.
De kaarsen die jullie voor ons aanstaken zullen de lange weg verlichten en zullen nooit doven.
We zullen de generaties vertellen over jullie moed en we zullen volgen in jullie voetstappen.

Aan de zielen die de wolken aan de hemel omarmen, waar er geen oorlog, onrechtvaardigheid en verdriet meer bestaan …
Aan het eind van elke donkere tunnel is altijd licht … en de herinnering aan jullie zal ons altijd naar dat licht brengen!

Vanuit de grond van onze harten … Heel erg bedankt!

4-mei-Dodenherdenking-Salland-Midden

Meest recente berichten