IJsselland
Word vrijwilliger Doneer

Haal het Rode Kruis in de klas

Geplaatst op 01 januari 2024

Rode Kruis IJsselland verzorgt gastlessen en voorlichtingen op scholen. We behandelen diverse thema’s zoals eerste hulp, hulpbereidheid, noodhulp, natuurrampen, maar ook oorlogen en bijbehorende regels. Samen vergroten we de zelfredzaamheid, hulpbereidheid en bewustwording van noden in de wereld bij jouw leerlingen en studenten.

Wij bieden de volgende gastlessen voor het onderwijs:

Gastlessen voor het onderwijs

HELP! EHBO-skills voor jou

Kinderen zijn hele goede en adequate hulpverleners. Ze kunnen mensen in nood herkennen, 112 bellen en de eerste levensreddende handelingen verrichten. Met het lespakket HELP! EHBO-skills voor jou ondersteunt het Rode Kruis leerkrachten om het onderwerp eerste hulp te behandelen in de klas. Van digitaal lesmateriaal tot een praktijkgerichte EHBO-les. Hierbij leren kinderen over de vier stappen van EHBO, en ook wat je moet doen bij bewusteloosheid en bijvoorbeeld hoe je een verbandje aanlegt of een verstuiking behandelt. Deze EHBO-handelingen gaan ze zelf in de klas verrichten, met hulp van onze Rode Kruis-voorlichters.

De Pleisterrace

Liever spelenderwijs aan de slag? Dat kan. De spelleiders van Rode Kruis IJsselland komen graag langs om samen met jouw klas of vereniging de Pleisterrace te spelen. Op een levensgroot speelzeil verzamelen kinderen zo veel mogelijk pleisters door EHBO-opdrachten en vragen te beantwoorden. Het spel is geschikt voor leerlingen uit de middenbouw en bovenbouw. Na afloop hebben ze een hoop bijgeleerd over EHBO.

De Woeste Wereld

Met dijken, duinen en dammen beschermen we Nederland tegen water. Toch kan in de toekomst 60% van ons land overstromen. Klimaatverandering brengt ook andere rampen steeds dichterbij huis, zoals extreme droogte, aardbevingen en hitte. Onze gastdocenten vertellen bijvoorbeeld wat we moeten doen bij een overstroming en hoe we overlast kunnen tegengaan. Wil je zelf aan de slag met dit thema? Download dan ons digitale lesmateriaal over de Woeste Wereld vanaf onze website. Liever een gastles? Onze vrijwilligers komen graag langs met onder andere het overstromingenspel.

Hero of Humanity

Stel je voor… je bent met vrienden op een festival. Ineens hoor je een harde knal, is er rook en hoor je overal gillende mensen. Je weet niet wat er aan de hand is en of je zelf gevaar loopt. Wat doe je? Ga je helpen, of niet? Dit is één van de dilemma’s die jongeren krijgen voorgeschoteld bij Hero of Humanity. De inhoud van de gastles stimuleert na te denken over je eigen hulpbereidheid en keuzes. Een interactief programma, gemaakt voor leerlingen en studenten in de leeftijd van 14 tot 25 jaar, dat aansluit bij de Burgerschapsuren. Het duurt één lesuur.

Humanity Game

Welke hulp zet een Rode Kruis-noodhulpteam in na een tyfoon op de Filipijnen? Bij de Humanity Game kruipen leerlingen in de huid van Rode Kruis-hulpverleners. Aan de hand van indrukwekkende video’s over diverse rampen beoordelen zij welke hulpgoederen de mensen in de getroffen gebieden het hardst nodig hebben. Welk noodhulpteam maakt de meeste juiste keuzes? Test het nu en speel de Humanity Game met een Rode Kruis-spelleider uit IJsselland in de klas op het VO, MBO of HBO.

Humanitair Oorlogsrecht

Ook tijdens oorlogen gelden regels. Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het humanitair oorlogsrecht als het Rode Kruis. Een belangrijke afspraak binnen het humanitair oorlogsrecht is het beschermen van mensen die niet (langer) deelnemen aan de strijd. Dit zijn bijvoorbeeld burgers, krijgsgevangenen, gewonde of zieke soldaten, en medisch personeel. Het doel is simpel: het beperken van de schadelijke gevolgen van een gewapend conflict om zo menselijk lijden te voorkomen. Benieuwd naar de regels die gelden tijdens een gewapend conflict? De deskundige vrijwilligers van Rode Kruis IJsselland komen graag langs op jouw onderwijsinstelling (vanaf voortgezet onderwijs) of vereniging voor een gastles.

EHBO-lessen – vanaf 12 jaar

Jaarlijks komen 140.000 jongeren (0-18 jaar) terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Voor jongeren die leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen, komt dat niet alleen nù van pas, maar ook later op de werkvloer. Met name voor jongeren die in de zorg en die in de bouw terechtkomen, geldt een verhoogd risico op ongevallen. In veel sectoren is bovendien een EHBO-certificaat verplicht. We organiseren EHBO-cursussen op maat. We komen langs voor een klassikale cursus, in combinatie met een online voorbereiding die jullie zelf al kunnen doen.

Wil je meer weten over een van bovenstaande onderwerpen? Heb je zin om aan de slag te gaan met je leerlingen of studenten? Zoek je naar invulling voor het burgerschapsprogramma? Heb je interesse in een gastles over Humanitair Oorlogsrecht? We komen graag langs!

Neem contact op:

educatie.overijssel@rodekruis.nl   06 4126 2848

Meest recente berichten